Hlavní stránka Blog Autobazary a autoservisy Odpovědnost za problémy, když si zákazník do servisu přinese vlastní díly

Odpovědnost za problémy, když si zákazník do servisu přinese vlastní díly

30. 05. 2022
|
Voton.cz autodíly
|

Pokud je předán vůz k servisní opravě, tak za něj po celou dobu opravy přebírá odpovědnost servisní místo - autoservis. Pokud pak auto poničí kroupy nebo zloděj, nebo se stane nehoda při zkušební jízdě, je to odpovědnost autoservisu. Za tato rizika ručí podpisem přijímacího protokolu a zbavuje se jich podpisem výdajového protokolu. Servis tak ale ručí za fyzický stav, nikoli za nenahlášené a neopravované technické vady. Jaké povinnosti a odpovědnost však má po objednané opravě a po předání opraveného vozu?

Aktuální zákonná úprava - oprava vozidla

Oprava vozidla je svou povahou smlouvou o dílo, kterou v českém právním řádu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vlivem nástupu účinnosti tohoto zákoníku pozbyla platnost dřívější vyhláška č. 18/1965 Sb., o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací. Práva a povinnosti, respektive povinnosti za vady díla tak nově řeší § 2615 – 2619 občanského zákoníku. To přímo vyplývá i § 2587, kde se stanoví, že dílem se rozumí údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.
 

Zákonné záruky na náhradní díly

Za nové díly, které zajišťuje autoservis, poskytuje také zákonnou záruku, a to v délce 24 měsíců. To platí pro značkové i neznačkové díly. Použité nebo repasované díly podléhají záruce také, její doba se však může zkrátit na 12 měsíců, popřípadě po dohodě i na dobu kratší. O této věci ale musí být majitel vozidla informován a s použitím takových dílů musí souhlasit. Písemná forma souhlasu může obě strany ochránit před možnými budoucími spory.

 

Novinka: Univerzální servisní knížka
 

Autorizovaný nebo neautorizovaný servis?

V povinné záruce na poskytované díly se neliší. U neznačkového servisu je důležité nechat si všechny činnosti průběžně zaznamenávat a dohlédnout tak na to, aby byly při opravě dodržovány všechny postupy stanovené výrobcem vozidla, zvlášť pokud je s vozidlem manipulováno v záruční době. Nesprávný postup neautorizovaného servisu může zákonnou záruční dobu vozu porušit.
 

Kontrola opravy zákazníkem

Občanský zákoník dle § 2593 dává objednateli právo kontrolovat provádění díla, což je v tomto případě oprava vozu. Není však specifikováno za jakých podmínek. To pak záleží na každém autoservise a jeho interních předpisech, zda bude majiteli vozu umožněno být přímo u opravy a sledovat její průběh. Z bezpečnostních důvodů to ale autoservis smí odmítnout. Průběh opravy pak může být konzultován jinými způsoby, třeba zápisy v průvodním listě a podobně.
 

Opakovaná závada

Pokud vozidlo po opravě znovu vykazuje stejnou chybu jako před opravou, řeší zákon tuto situaci dvěma způsoby. Prvním je ten, že se auto rozbilo opakovaně, ale oprava servisem byla provedena správně. V tom případě pak nelze po servisu žádat nápravu, ale je třeba vůz nechat opravit znovu – jde tedy o novou objednávku servisních služeb.

Druhá situace vznikne ve chvíli, kdy oprava nebyla provedena správně, popřípadě se vozidlo porouchalo v přímém důsledku špatné opravy. V tomto případě již servis za opravu ručí, ručí i za případné skryté vady. Chybnou opravu vozidla je nutné vytknout servisu bez zbytečného odkladu. To se týká především skrytých vad. Občanský zákoník umožňuje takové vytknutí vady až dva roky zpětně. Zjevné vady je třeba řešit ihned.

 

Reklamace autodílů v servisu

Vytýkání vady probíhá formou běžné reklamace dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podkladem pro reklamaci je objednávka, faktura, protokol o převzetí a vydání vozu, také případná cenová nabídka a protokol z diagnostiky, pokud byla dělána. Dalšími vhodnými doklady může být i fotodokumentace. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní. Vyřízením reklamace se pak rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem, třeba přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy.

Jak je to s reklamací namontovaných dílů? 

Jestliže auto nefunguje z důvodu vadného dílu, který dodával autoservis, reklamuje majitel opravu či montáž u servisu a servis vadný díl u svého dodavatele. Ale ani v tomto případě by lhůta neměla být překročena, pokud se servisem není dohodnuto jinak.

Bude-li řešena oprava výměnou dílu, poškozený díl zůstává autoservisu. Pokud se nejedná o záruční opravu, tedy dochází k výměně dílů při běžné opravě, zůstává majitelem starého dílu vlastník vozu.
 

Vlastní díly - kdo garantuje kvalitu?

Často se stává, že si majitel vozu chce dodat vlastní díly a po servisu žádá jen opravu nebo montáž. Tento způsob volí většinou ve chvíli, kdy mu servis nacení výměnu a majitel zjistí, že by si samostatný díl uměl pořídit levněji. Ne všechny servisy na takové opravy přistupují. Hlavním důvodem je právě to, že nemohou garantovat spolehlivost dodaného dílu a nemohou držet záruku. Dalším důvodem je samozřejmě také marže, o kterou tímto způsobem přicházejí.
 

Záruka na opravu auta při použití vlastních dílů

Pokud se auto s takto vyměněným dílem porouchá, je nutné zjistit, zda se tak stalo v důsledku chybné práce nebo v důsledku vady náhradního dílu. Chybná práce je odpovědností servisu, chybný díl je odpovědností majitele. Pokud mechanik zjistí vadu majitelem dodaného dílu, díl demontuje, vrátí ho majiteli a ten si jej reklamuje sám. Za demontáž a montáž ovšem bude servisu znovu platit. Pokud dodává díl servis, pravděpodobně díl vymění za jiný ihned nebo v řádu dní, a řeší reklamaci paralelně, což v konečném důsledku nezdržuje majitele, který nemusí čekat měsíc na vyřízení reklamace. Nebude platit ani demontáž a montáž.

To ovšem platí obecně. Při nákupu přes e-shopautoservis i konečný zákazník, který díly kupuje pro sebe, ze zákona právo vrátit nepoužitý díl, a to bez udání důvodů. (U nás ve Votonu bereme nepoužité díly i od těch co nakoupili mimo e-shop). Tím se lze vyvarovat možné nepříjemnosti, která se může stát při chybně objednaném díle nebo při zjištění, že oprava auta vyžaduje jinou součástku. 
 

Jak se vyvarovat sporům při použití vlastních dílů?

Pokud zákazník trvá na dodání vlastních dílů pro objednanou opravu a servisní místo s tímto souhlasí, je potřeba vše dohodnout písemně. V protokolu je třeba uvést konkrétní dodané součástky a prováděnou práci. Součástí by mělo být jasné prohlášení, že autoservis na tyto díly nedrží záruku a také způsob, jak se bude řešit případná opakovaná chyba. Tedy pečlivě si ujasnit co se stane v případě, že se vada projeví znovu a obě strany budou trvat na své pravdě (autoservis, že opravu provedl správně a zákazník, že dodaný díl je bez vad). Jako možnost se jeví dohoda, že v případě sporu bude zpracován nezávislý znalecký posudek, který určí odpovědnost za vadu a jehož vyhotovení zaplatí odpovědná strana.
 

Souvisí nebo nesouvisí vada s opravou?

Stejný problém může nastat ve chvíli, kdy závada na vozu na první pohled nesouvisí s provedenou opravou. Přesto ale může být jejím důsledkem. Může se například jednat o dva rozdílné komponenty, z nichž jeden byl opravován a druhý kvůli této opravě odpojen a po opravě už nepřipojen. I v případě takovéto neshody je vhodné nechat si zpracovat nezávislý znalecký posudek, který určí odpovědnost za vadu. Znalecký posudek slouží rovněž jako základní důkaz v případě řešení soudních sporů.

Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.