Hlavní stránka Blog Vybíráme a nakupujeme autodíly Velký průvodce výběrem a nákupem náhradních dílů na osobní automobil

Velký průvodce výběrem a nákupem náhradních dílů na osobní automobil

10. 02. 2023
|
Voton.cz autodíly
|
Výběr autodílů i výběr prodejce autodílů jsou nezbytné součásti nákupního procesu těch, kdo potřebují sehnat náhradní díly na konkrétní automobil. Nákupní proces má 9 kroků, z nichž některé jsou specifické pouze pro nákup v oblasti auto-moto. Tento článek popisuje jednotlivé kroky takového nákupního procesu a uvádí okolnosti důležité pro správný výběr zboží. 

Poučený laik zvládne vybrat autodíly samostatně, pokud dodrží následující kritéria pro úspěšně zvládnutý výběr. Pro neznalé nebo pro ty, kdo si výběrem nejsou jisti, je vždy vhodnější kontaktovat odborníka v prodejně autodílů, který s výběrem správného zboží umí poradit a pomoci. 

Nákupní proces při hledání autodílů a optimální výběr produktu pro potřeby zákazníka se řídí tímto základním postupem:
 1. definice potřeby, případně diagnostika závady na vozidle,
 2. výběr správného typu náhradního dílu nebo příslušenství,
 3. ověření výběru zboží - kompatibilita dílu podle VIN vozu,
 4. výběr autodílu podle požadované kvality,
 5. preference ceny, značky,
 6. výběr prodejce, u kterého bude nákup uskutečněn,
 7. vyhledání dílu v obchodě prodejce autodílů,
 8. volba způsobu nákupu, platby a dopravy,
 9. realizace nákupu.
 

1) Diagnostika závady automobilu nebo definice potřeby zákazníka

Základem spokojenosti se zakoupeným zbožím je kvalitní definování toho, co uživatel vozidla potřebuje. Podkladem pro výběr náhradního dílu nebo autopříslušenství je racionální úvaha o tom, co je pro provoz vozidla nezbytné. 
 

Jak zjistit, co auto potřebuje?

Co auto potřebuje, vychází z toho, jestli řešíme závadu nebo poškození, potřebujeme splnit předepsanou pravidelnou údržbu nebo potřeba vychází z bezprostřední kontroly výbavy vozidla před jízdou. 

V případě potřeby vycházející z řešení závad a poškození je nutné odlišit, zda jde o drobnosti, které nevyžadují odborné znalosti a zvládne je svépomocí každý uživatel automobilu (například výměna stěračů na konci jejich životnosti), nebo jde o komplexnější problém vyžadující odbornou diagnostiku nebo zkušenosti.

V případě potřeby vycházející z údržby a provozu automobilu můžeme odlišit pravidelnou údržbu, která je předepsána automobilkou (např. servisní interval pro výměnu motorového oleje a filtrů), a provozní údržbu, která umožňuje bezpečný a komfortní provoz vozu (např. příprava na STK, provozní kapaliny, zimní výbava). 
 

Diagnostika závady nebo poškození

V případě, že zákazník hledá náhradní díl, který má vyřešit aktuální závadu na vozidle, nebo potřebuje vyměnit poškozenou součást vozidla, je nezbytné posoudit, co vše je třeba pro opravu zakoupit. 

Odborná veřejnost v diagnostice spoléhá na vlastní zkušenosti a znalosti, opírá se o přístrojovou diagnostiku (např. naměřené hodnoty motoru v chodu, výsledky testovacího zatížení autobaterie apod.) a o doporučené postupy automobilek.

Laická veřejnost mnohé přístrojové měření k dispozici nemá, nicméně nemalou část závad nebo poškození zvládne diagnostikovat i svépomocí. Opřít se může o své zkušenosti, ale i o veřejně dostupné informace o tipech pro rozpoznání základních nebo nejčastějších problémů s provozem automobilu. Pár příkladů:

Jaké závady signalizují kontrolky v autě?
Auto nestartuje – diagnostiku začněte u autobaterie
Jak otestovat, co vybíjí autobaterii?
Příznaky vadné převodovky
Diagnostika a řešení prokluzující spojky

Zapalovací svíčky - kompletní průvodce o výběru, životnosti a diagnostice


Při jakékoliv pochybnosti nebo bezradnosti by mělo následovat kontaktování odborného autoservisu s požadavkem na diagnostiku závady. 

Podobný postup by měl následovat i v případě zdánlivě menšího poškození (např. znehodnocení karosářských dílů po drobných autonehodách), pokud není jednoznačné, které další součástky je třeba s hlavním poškozeným dílem vyměnit – zejména těsnění, šrouby, záslepky a jiný spojovací materiál. 

V obou případech – při výměně vadného dílu nebo při opravě poškozené části automobilu – je nutné dále znát postupy pro správnou instalaci nových součástek, včetně jejich případného ošetření před montáží (volba správného typu maziva nebo naopak odmaštění povrchu apod.). 
 

Řešení drobných závad svépomocí

V některých případech jsou závady na vozidle standardně snadno opravitelné i neodbornou veřejností. Jedná se zejména o výměny drobných součástek, jejichž konstrukce umožňuje snadnou montáž formou výměny kus za kus, aniž by bylo třeba zasahovat do integrity vozidla a jeho jednotlivých systémů. 

Příkladem může být výměna stěračů, výměna žárovek, výměna akumulátoru apod. Je nutné ale poznamenat, že u mnohých novějších modelů vozidel ani tyto některé výměny nelze udělat svépomocí, protože je třeba znát postup demontáže (např. autožárovky) nebo je potřeba po montáži potřeba nakódovat řídicí jednotky pro spárování s nově instalovanou součástkou (např. autobaterie).

Určení potřebného dílu ke koupi i jeho montáž je v tomto případě ve většině případů jednoduché, zejména proto, že je 
 1. z velké části totožný pro většinu vozidel na českých silnicích, 
 2. postup výměny může být uveden v návodu u zboží (typicky například u univerzálních stěračů),
 3. návody na instalaci univerzálních dílů jsou spolu s příklady, obrázky a názornými videi k dispozici na internetu i na Youtube. 
 

Pravidelná údržba automobilu

Auto potřebuje pravidelnou údržbu. Přesné parametry údržby jsou vždy konkrétně stanovené pro každý automobil zvlášť – parametry stanovuje automobilka v závislosti na modelu, motorizaci a výbavě vozu. Tyto informace jsou vždy dostupné v uživatelské příručce k vozidlu, dohledat je lze také ve specializovaných katalozích – s tím může pomoci například prodejce autodílů, který má přístup k těmto datům předplacen (jako třeba Voton.cz).
Servisní úkony pravidelné údržby se provádí tehdy, je-li naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:
 • počet ujetých kilometrů od posledního servisního intervalu dosáhl maximálního počtu předepsaného výrobcem automobilu (například při výměně oleje),
 • uběhla stanovená doba od posledního servisního intervalu, která je určená výrobcem vozidla (týká se také například výměny motorového oleje – servisní interval se řídí tím, kterého limitu je dosaženo dříve – tedy času nebo počtu ujetých km),
 • bylo dosaženo limitu, který stanovuje výrobce použitého příslušenství nebo vybavení (například kratší servisní interval konkrétního použitého motorového oleje, než je stanoven pro vozidlo automobilkou),
 • spotřební díly dosáhly konce své životnosti, kterou lze jasně určit úrovní opotřebení běžným užíváním vozidla – platí to např. u brzdových destiček, u autobaterií, u pneumatik, u filtrů 
 • servisní interval je závislý na vnějších vlivech – například doplnění náplně klimatizace, výměna pneumatik nebo výměna kapaliny do ostřikovačů při střídání letních a zimních variant (v případě výměny pneumatik jde o údržbu odpovídající na zákonné požadavky, v případě kapaliny do ostřikovačů jde o komfort užívání – složení směsi do ostřikovačů se mění v závislosti na tom, jestli potřebujeme v létě odstraňovat hmyz ze skla nebo v zimě chránit výhled z kabiny řidiče před namrzáním).

K základním servisním úkonům v pravidelné údržbě patří výměna náplně motorového oleje, výměna převodového oleje, pneumatik, výměna filtrů – olejového, vzduchového, kabinového, palivového, výměna brzdových destiček a kotoučů, výměna rozvodů aj.
 

Údržba před jízdou 

Řidič automobilu by před usednutím za volant měl před každou jízdou překontrolovat, zda je vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Odstranění nedostatků, které by tomuto bránily, bude definovat další potřeby pro nákup autodílů a příslušenství. 

Potřeby vyplývající z údržby před jízdou můžeme rozdělit na dvě úrovně: potřeby vyplývající z přípravy vozidla na STK (tzn. uvedení vozidla do stavu provozuschopnosti na pozemních komunikacích) a bezprostřední potřeby před vyjetím (tzn. kontrola a údržba základních věcí na vozidle).

Příprava na STK by měla brát v potaz všechny fáze technické kontroly a vzhledem k náročnosti část z nich bude třeba v případě nutnosti svěřit do rukou profesionálního automechanika. 

Potřeby vyplývající z kontroly totiž svým rozsahem odpovídají potřebám v prvním bodu tohoto článku – je nutná odborná diagnostika k určení problému a náhradních dílů, které je třeba vyměnit nebo opravit. Týká se to například technického stavu podvozku, brzdového systému, řízení, dále emisí, airbagů, světel apod.

Provozní potřeby vyplývající z uživatelské kontroly před vyjetím vozidla na silnici je naopak v rukách samotného řidiče. Základní údržbu by měl být schopen ovládat svépomocí, základní znalosti k tomu jsou součástí přípravy v autoškole.

Kontrola vozidla před jízdou, ze které mohou vyplynout potřeby pro nákup autodílů, zahrnuje zejména tyto kroky:
 • vizuální kontrola vozu – úniky kapalin, čistota skel, zrcátek, přichycení registrační značky vozidla apod.,
 • kontrola množství a doplnění provozních kapalin – motorového oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, směsi pro ostřikování skla a světel,
 • kontrola funkčnosti světel,
 • kontrola funkčnosti stěračů, 
 • kontrola nahuštění pneumatik – závady na pneumatikách, hloubka vzorku, správný tlak vzduchu podle zátěže,
 • kontrola povinné výbavy
 • kontrola nabíjení startovací baterie,
 • kontrola výbavy vozidla s ohledem na roční období, např. náplně do ostřikovačů,
 • kontrola platnosti dálniční známky, je-li třeba.
 

2) Výběr správného typu autodílu pro konkrétní vozidlo nebo příslušenství


Po definování potřeby je třeba identifikovat správný náhradní díl pro daný účel. Postup rozhodování, jaký typ dílu je třeba zakoupit, se řídí tím, jakými vstupními informacemi uživatel disponuje.
 

Jak vybrat správný náhradní díl do auta?

Základní parametry pro výběr typu autodílu se odvíjí od samotného dílu, který potřebujeme, a dále od vozidla, pro kterého ho potřebujeme. Existují tedy dvě cesty, které vedou k výběru správného dílu – od parametrů autodílu k vozidlu (tzn. je známo OE číslo, referenční číslo nebo EAN), nebo od parametrů vozidla k autodílu (neznáme označení dílu). Obě jsou zaměnitelné, první z nich je ale pro výběr konkrétní autodílu rychlejší. 
 

Výběr náhradního dílu podle parametrů produktu

Tuto cestu lze využít v případě, kdy známe OE číslo potřebného autodílu, referenční číslo náhradního dílu nebo EAN, tedy nějaký jednoznačný identifikátor. 

OE číslo nebo referenční číslo v případě dílů z prvovýroby nebo druhovýroby (aftermarket) lze zjistit přímo z vymontovaného kusu. 

Až na výjimky jsou jednotlivé komponenty vozidla opatřeny číselným, písmenným nebo kombinovaným identifikátorem, ze kterého lze vyčíst označení dílu a výrobce dílu, tedy i informaci, zda jde o OE díl nebo o náhradu. Identifikátor může být na dílu vytištěn, vyražen, vyleptán nebo jinak permanentně zvýrazněn. EAN se většinou v případě aftermarketu vyskytuje pouze na obalu k výrobku, v případě OE dílů se EAN nepoužívá. 

V případě provozních náplní jsou informace o potřebných vlastnostech dostupné  

Výběr náhradního dílu podle parametrů vozidla

Tuto cestu lze využít v případě, kdy neznáme referenční ani OE číslo potřebného dílu. 

Pokud číslo dílu není z nějakého důvodu známo (například není čitelné nebo je díl objednáván před samotnou demontáží starého apod.), lze postupovat při výběru od parametrů samotného vozidla. 

Postupujeme tak, že zužujeme parametry týkající se vozidla od značky a modelu vozidla přes rok výroby, motorizaci a výkon motoru ke kategorii produktů, které potřebujeme.
Využít lze katalogy automobilek, katalogy velkých e-shopů s autodíly (např. již zmíněný Voton.cz) nebo v odborných databázích pro automechaniky (ke kterým si přístup předplácejí i někteří prodejci autodílů, aby mohli s výběrem poradit).
 

Kde najít správné náhradní díly do svého auta?

V případě, že parametry produktu nebo vozidla neznáme, případně když si výběrem nejsme jisti, lze je dohledat nebo zjistit následujícími způsoby:
 • dohledání v e-shopu s autodíly (podle čísla dílu i podle vozidla)
 • hledání v odborném katalogu – např. Partslink24 (placený přístup pro profesionály, hledání podle vozidla i podle dílu, OE díly), TecDoc (katalog pro aftermarket díly, hledání podle OE čísla, podle referenčního čísla i podle vozidla, základ pro velké e-shopy, placený), RealOEM (neplacený katalog pro hledání OE dílů pro některé automobilky podle OE čísla i podle vozidla), 7zap (hledání OE čísel i vozidel) aj.

Pro potenciálního zákazníka se vyplatí využít poradenství v prodejně s autodíly, která má přístup do zmíněných katalogů a přehled o náhradních dílech na trhu. Ze zkušeností může poradit i s výběrem univerzálních produktů, jejichž výběr kromě přístupu do databáze mnohdy vyžaduje i odborné znalosti, například vliv kapacity a velikosti autobaterie.
 

3) Ověření správnosti výběru autodílu – kompatibilita náhradního dílu podle VIN vozidla

Výběr autodílu nebo příslušenství pouze podle modelu, motorizace a výkonu vozidla je zdrojem možných chyb. V mnohých případech je nutné provést následnou kontrolu kompatibility podle VIN vozidla, pro které je vybraný náhradní díl určen. 
 

Proč je důležité kontrolovat výběr autodílů podle VIN?

Přesnost vyhledávání je totiž při použití některých postupů zmíněných v předchozí kapitole nedostatečná. Problémy pramení z následujících situací:
 • Číslo vymontovaného dílu nelze dohledat v katalogu. Důvodů může být více – například volně přístupný katalog nemá zahrnuta čerstvá data z automobilky pro nové modely aut. Nebo byl OE díl upgradován a přečíslován a kompatibilita nové verze je sporná.
 • Katalog aftermarketových dílů nepracuje s výbavou vozidla, jako to dělají katalogy automobilek. Výbava je ale pro správný výběr některých kategorií autodílů nezbytně potřebná rozlišovat (například při výběru pružin, světlometů).
 • Datum výroby vozidla nemusí vést k jednoznačnému odlišení modelu – mohou se například překrývat verze před faceliftem a po faceliftu.
 • Rok výroby neznamená to samé, co rok uvedení vozidla do provozu.
 • Vozidla stejného modelu i se stejným datumem výroby mohou mít vícero konfigurací, což může mít vliv na vybavení vozidla (u starších vozů například výbava s klimatizací, varianty s automatickou nebo manuální převodovkou, příplatkové výbavy apod.).
 • Katalogy nerozlišují produkci pro jednotlivé trhy (například americká asijská a evropská verze se může lišit v závislosti na lokálních požadavcích pro homologaci).
 • Nejistota v případě, že totožné OE číslo je použito vícero automobilkami jako důsledek koncernového přístupu k produkci (například totožné díly pro vozy VW + Škoda + Seat nebo pro vozy Citroen + Peugeot nebo Opel + Chevrolet apod.).
 

Souvislost OE čísla a VIN vozidla

Kompatibilitu dílu s konkrétním vozidlem ověřujeme přes jednoznačný identifikátor vozidla (VIN) a jednoznačný identifikátor dílu (referenční číslo související s OE číslem).

VIN vozidla jednoznačně označuje konkrétní vyrobený kus. Žádné jiné auto nemá stejný VIN kód. Ze struktury kódu lze vyčíst model vozidla, výrobní závod, motorizaci i přesnou výbavu, kterou bylo vozidlo vybaveno v momentě, kdy sjíždělo z výrobní linky. Pro každé VIN vozidla existuje v katalogu automobilky kompletní seznam OE čísel dílů, které byly pro výrobu automobilu použity.
 

Souvislost VIN vozidla a kódu motoru

Od VIN karoserie lze odlišit ještě číslo nebo označení motoru. Číslo motoru označuje typ motoru, které automobilka do vozidel montuje. Kód motoru je vyražen na motoru a je uveden v technickém průkazu vozidla. Katalog OE dílů pod VIN kódem obsahuje původní typ motoru, kterým bylo vozidlo vybaveno při výrobě. 
 

Problém vyhledávání náhradních dílů podle VIN v e-shopech s autodíly

Výběr autodílů podle VIN v e-shopech s autodíly s sebou ale přináší určitý paradox – ne všechny dostupné katalogy pracují s celým VIN číslem
 

Co znamená VIN vozidla?

VIN číslo má tři částiprvní tři písmena označují automobilku, prostřední část VIN označuje modelovou řadu, typ karoserie, motor, převodovku. Poslední část VIN, tedy posledních 8 znaků, označuje jednoznačně a nezaměnitelně dané vozidlo. Standardem bývá, že v těchto znacích je nejprve zakódován přesný rok výroby a továrna, kde bylo vozidlo vyrobeno. A pak číslo konkrétního vyrobeného kusu.
 

Problém s vyhledáváním autodílů podle VIN 

Ve většině případů automatické vyhledávání na e-shopech s autodíly ověřuje kompatibilitu zboží jen pouze podle první a druhé část VIN kódu. 

Vyhledávání ale nebere v potaz třetí část kódu, tedy onen jednoznačný identifikátor, pod kterým se může skrývat specifická výbava vozu. Ta pak může mít vliv na výběr správného autodílu. Přesnost vyhledávání autodílů podle VIN má tak své limity a při nedostatečných znalostem může vést k nesprávnému výběru náhradních dílů. 
 

Jak ověřit kompatibilitu autodílu podle VIN?

Spolehlivě lze kompatibilitu vybraného dílu podle VIN vozidla ověřit pouze dvěma způsoby:
 • Ověření autodílu podle VIN v katalogu automobilky – tedy ne v obecném katalogu nebo v e-shopu, ale v katalogu, který umí rozlišit nejen jednotlivé modely a motorizace, ale konkrétní vyrobené kusy (tedy odlišit celé unikátní VIN kódy). Pro laika je možnost vyhledávat autodíly podle VIN nedostupná, přístup je placený pro registrované.  
 • Ověření autodílu podle VIN dotazem u prodejce – Prodejce autodílů, ať už v autorizovaném servisu, nebo v obchodu s autodíly, který má přístup do katalogů automobilek, poskytuje ruční ověření podle výbavy přímo v katalogu automobilky přes OE číslo. Prodejce navíc může připojit odborné znalosti o zaměnitelnosti produktů tam, kde se podobný dotaz často opakuje.
 

4) Výběr autodílu podle kvality výrobce

V momentě, kdy máme jistotu, jaký díl potřebujeme, musíme se rozhodnout, jakou kvalitu preferujeme. 

Pro rozhodování je nutné znát rozdíly mezi označením autodílů: co je OE díl, prvovýroba, druhovýroba, aftermarket, privátní značky. 

Kvalitativní úrovně výrobců autodílů se liší následovně:
 1. OE díl, tzn. ten, který je montován do vozidla při výrobě, ve většině případů je označen logem automobilky.
 2. Prvovýroba, tzn. díl vyrobený výrobcem OEM, tedy firmou, která dodává díly pro automobilku jako subdodávku. Pod logem automobilky jde o OE díl, pod logem výrobce dílu jde o prvovýrobu. Ve většině případů jde o kvalitativně stejný produkt, lišit se může ne tak přísnou výstupní kontrolou, ale také třeba vyfrézováním loga automobilky z dílu.
 3. Druhovýroba, neboli aftermarketový díl, tzn. díl vyrobený firmou, která nedodává díly pro automobilku. Kvalita se liší nejen výrobce od výrobce, značka od značky, ale může se stát, že určitá značka je kvalitní v některé produktové řadě, v jiné řadě ale pokulhává (například podvozkové díly Meyle versus brzdové kotouče Meyle).
 4. Privátní značky, tzn. produktové řady prodejců a distributorů zaměřené na nejprodávanější díly s cílem minimalizovat náklady a pokrýt levné varianty cenového spektra.
Stejná pravidla platí i pro příslušenství, motorové oleje, univerzální díly, spotřební díly apod. 
 

5) Výběr autodílů podle preference ceny a značky

Kromě výše zmíněné volby kvality výrobce a dílu do rozhodování zasahuje také volba samotné značky a cenové hladiny.
 

Jak souvisí cena autodílů s kvalitou výrobce?

Hodně. Platí obecné pravidlo, že s kvalitou typu výrobce stoupá cena. Nejlevnější jsou obecně privátní značky, které tlačí na minimální náklady. Druhovýroba má velmi široké rozpětí kvality i ceny a odpovídá označení levnější středstřed. Prvovýroba kvalitativně víceméně odpovídá OE dílu, ale díky brandovému označení výrobcem dílu (nikoliv logem automobilky) jde o levnější variantu. V porovnání s privátkami a aftermarketem lze prvovýrobu označit jako střed dražší střed. OE díly jsou nejdražší variantou, ale také kvalitativně nejspolehlivější.

Souvislost kvality a ceny nemusí platit vždy – aftermarketoví producenti mohou mít v nabídce produktové řady autodílů s vlastnostmi, které převyšují charakteristiky původního OE dílu. Příkladem jsou třeba zesílené verze podvozkových dílů, brzdové destičky s keramickým složením pro zmenšení prašnosti nebo antibakteriální kabinové filtry. Nejde ale o sportovní nebo závodní verze dílů, ty jsou cenově nad OE díly.
 

Jak souvisí cena autodílů se značkou výrobce?

Souvislost značky a ceny lze vypozorovat zejména v souvislosti s tím, jakou reputaci značka má. Ta se může vztahovat na všechny produkty značky, nebo jen na určité produktové řady. Obecně lze ze zkušeností z oboru definovat tyto mezi lidmi rozšířené názory:
 • Značky dodávající v některém segmentu jako prvovýrobci své díly do jakékoliv automobilky mají lepší reputaci mezi zákazníky a projevuje se to na vyšší ceně – například podvozkové díly Lemförder nebo TRW, filtry Mahle, světlomety Hella, termostaty Behr, brzdy ATE, Textar, těsnění Elring aj.
 • Některé značky čerpají z dlouho budované pověsti související s historií firmy a původem značky, například výrobky Febi Bilstein nebo Bosch jakožto zástupci proslulé německé kvality. 
 • Privátní značky jsou cenově velmi výhodné, ale je třeba počítat s vyšší zmetkovostí výrobků. Některé si ale vybudovaly pověst poměrně slušného zboží za rozumnou cenu, napří Maxgear, Kamoka, Denckermann 
Do výběru značky autodílu mohou promlouvat také osobní preference zákazníka, zkušenosti a recenze spokojených nebo nespokojených zákazníků, zvyky v komunitě dané automobilky (například brzdy Zimmermann u BMW, Magneti Marelli u Škodovek) apod.

Při výběru výrobce dílu je vhodné vycházet ze zkušeností s autodíly dané značky a z reklamovanosti jednotlivých produktových řad. 

Stejná pravidla lze aplikovat i na výběr univerzálních dílů, provozních náplní i vybavení dílny - příkladem budování pověsti na českém trhu je značka motorového oleje Eurol.
 

6) Výběr prodejce autodílů

Pokud víme, co budeme kupovat, jakou značku nebo cenovou hladinu preferujeme, lze přistoupit k výběru obchodníka, od kterého díl koupíme. 

Jak se rozhodnout, kde nakupovat autodíly

Pro výběr prodejce, od kterého náhradní díly nakoupit, si zákazník musí odpovědět na čtyři otázky ohledně preferencí 
 1. Jaký typ obchodníka zvolit – půjde o nákup v autorizovaném servisu, v nadnárodním řetězci, v nezávislé prodejně, v supermarketu, na autovrakovišti nebo v bazaru?
 2. Nakoupit v on-line obchodě a nechat di zboží zaslat, nebo autodíly osobně vybrat v lokální kamenné prodejně?
 3. Nakoupit v režimu velkoobchodního (B2B) nebo maloobchodního (B2C) prodeje?
 4. Jakého prodejce zvolit – orientovat se podle ceny, kvality služeb, recenzí, zvyklostí?
 

7) Vyhledání náhradního dílu v prodejně autodílů

Vyhledání autodílu u obchodníka se může v některých ohledech lišit, nicméně postup bude záviset na přípravě v krocích, které byly popsány výše. 

Jak vybrat náhradní díly do auta v kamenném obchodě?

Kontaktujte pobočku zvoleného obchodníka s autodíly. Spojte se s ním e-mailem, telefonicky nebo přijďte objednat osobně do prodejny. Sdělte v prodejně vše, co je pro objednání dílu potřeba – jaký díl potřebujete, pro jaké auto je to určeno. V případě jakékoliv nejasnosti je lepší nechat díl vyhledat samotným prodejcem a nechat si doporučit více možností, z kterých vybrat. Pro správnost výběru bude prodejce potřebovat VIN vozidla. 
 

Jak vybrat náhradní díly do auta online? Postup vyhledání v e-shopech s autodíly v České republice

Znáte OE číslo - vyhledejte náhrady

Výběr autodílu podle OE čísla je ideální stav. OE číslo zadejte do vyhledávacího pole v horní části stránky e-shopu (například 13712245401). Pokud má e-shop v nabídce přímo OE díl, zobrazí se zpravidla jako první. Následují všechny náhrady výrobku z prvovýroby a druhovýroby, které jsou v sortimentu. Stačí pak vybrat, jakou značku a cenu preferujete.

Jde o nejbezpečnější objednání, protože je-li známo OE číslo, je vždy jistota, že bude pasovat na vozidlo.

Znáte označení dílu nebo EAN - vyhledejte číslo

Číslo zadejte do vyhledávacího pole v horní části stránky (například Meyle tyčka řízení 11-16 020 0010). Pokud je díl v nabídce, zobrazí se zpravidla jako první na stránce. Dále pod označením se zobrazí všechny díly v nabídce, které mohou sloužit jako náhrady za vybraný díl, ale jsou od jiných výrobců. Všechny takto zobrazené díly jsou navzájem zaměnitelné na úrovni výběru modelu a motorizace vozu.

Pozor ale na výše popsaný problém, kdy k jednomu modelu vozu jsou určeny různé varianty dílů – v případě nákupu přes e-shop, pokud si zákazník není výběrem jistý, měl by do poznámky k objednávce připsat VIN vozidla nebo napište se před objednávkou dotázat prodejce e-mailem nebo telefonem.
 

Neznáte žádné číslo dílu - vyhledejte podle vozu

Při vyhledávání autodílu podle vozidla a jeho motorizace zvolte v e-shopu s autodíly automobilku (např. Škoda) - vyberte model (Octavia 2 Combi) - zvolte motorizaci (je uvedeno ve velkém TP, zkontrolujte správnou hodnotu kW - 1.9 TDI 77 kW) - vybírejte díly jednotlivých skupin ve stromu kategorií (například palivové filtry, brzdové kotouče, přední světlomety apod.). K objednávce do poznámky opište VIN vozu. 
 

8) Volba způsobu nákupu, platby a dopravy autodílů


Tento mezikrok se týká zejména nákupu autodílů přes e-shop. Volba způsobu nákupu, dopravy a platby je závislá na vybraném obchodníkovy a je třeba ji provést přímo na konkrétním e-shopu. 

Důvěryhodnost obchodu je založena na dodržování obchodních ujednání a na jednoznačném a viditelném zobrazování dostupnosti zboží, skladových zásob jednotlivých položek, obchodních a reklamačních podmínek a také možností způsobu a ceny dopravy autodílů na adresu zákazníka nebo do výdejních míst.
 

9) Realizace nákupu autodílů 


Završení procesu výběru a nákupu autodílů je plně závislé na volbách v jednotlivých krocích popsaných v tomto článku. 
 
Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.