Hlavní stránka Blog Vybíráme a nakupujeme autodíly ⚡ Zapalovací svíčky ⚡ - kompletní průvodce o výběru, životnosti a diagnostice

⚡ Zapalovací svíčky ⚡ - kompletní průvodce o výběru, životnosti a diagnostice

05. 03. 2023
|
Voton.cz autodíly
|

Životnost zapalovacích svíček je dána několika parametry. Voton.cz autodíly připravil obsáhlý článek o tom, jak životnost ovlivňuje interval výměny zapalovací svíčky, tedy jak často je třeba svíčky měnit, jak správně vybrat svíčku podle auta, aby vydržela co nejdéle, a jak předejít chybám ve výběru tak, aby výkon svíčky byl optimální. Také přidáme informace o tom, jak poznat špatné svíčky, a co to znamená, když je zapalovací svíčka černá.

Délka čtení: 13 minut
 

Kompletní průvodce výběru zapalovacích svíček

Jednotlivé kapitoly:

 • Jak vybrat správnou zapalovací svíčku?
 • Studené a teplé zapalovací svíčky
 • Interval výměny zapalovacích svíček – jak často měnit svíčky v závislosti na typu?
 • Diagnostika svíčky – kdy měnit zapalovací svíčky?
 • Životnost zapalovacích svíček – čím je ovlivněna?
 • Značení zapalovacích svíček 
 • Speciální typy svíček

 

Jak vybrat správnou zapalovací svíčku?

Při výběru zapalovacích svíček není primárně důležité, jaká je značka svíčky (jestli vybíráte mezi zapalovacími svíčkami Brisk nebo zapalovacími svíčkami NGK), ale je třeba sledovat tyto parametry:
 

1. Odpovídající tepelná hodnota svíčky

Výběr svíčky dle tepelné hodnoty se provádí pomocí osazovacích tabulek.

Pozor! Osazovací tabulky zapalovacích svíček není to samé jako převodní tabulky zapalovacích svíček. Ty jsou spíše orientačního charakteru a porovnávají ekvivalenty jednotlivých výrobců svíček mezi sebou. Protože zde může dojít k nepřesnostem, je třeba vždy překontrolovat vhodnost svíčky v osazovacích tabulkách konkrétního výrobce.
 

2. Správné zástavbové rozměry

Informaci o potřebných rozměrech svíčky opět poskytují osazovací tabulky. Výrobci připouštějí pouze změny mezi jednotlivými řadami, nikoliv ve velikosti. Jednotlivé řady se liší použitými materiály, což má dopad na sníženou nebo zvýšenou životnost zapalovací svíčky a tedy vliv na interval výměny.
 

Opět platí, že převodní tabulka zapalovacích svíček má jen orientační charakter.
 

3. Elektrodová vzdálenost - odtrh

Tento parametr je dán dle typu motoru. S hodnotou délky odtrhu, tedy vzdálenosti mezi elektrodami, se mění teplota svíčky. Při úpravách motoru lze s odtrhem pracovat jakožto parametrem, který zlepší výkon motoru, nicméně pro běžné uživatele je měření velikosti odtrhu a stanovení vhodné vzdálenosti přeci jen složité.
 

Hraní si se vzdáleností elektrod byla oblíbená zábava v době, kdy nastavením odtrhu, nastavováním bohatosti směsi v karburátoru a laděním předstihu bylo možné výrazně zlepšit jízdní vlastnosti vozidla. Zásahem do vzdálenosti elektrod a nedodržením předepsaného odtrhu zapalovací svíčky u moderních motorů si ale člověk koleduje o problém. V lepším případě se zhorší jízdní vlastnosti vozu, v horším případě to výrazně ovlivní živostnost svíčky nebo jiných komponent spalovacího prostoru.
 

4. Typ jiskřiště a umístění ve spalovacím prostoru

Podle tvaru lze vybírat jiskřiště s jednou vnější elektrodou, dvěma až šesti vnějšími elektrodami, sériovým jiskřištěm po celém obvodu svíčky, s pomocnými elektrodami na špičce izolátoru nebo bez vnější elektrody.
 

5. Materiál elektrod

Volba materiálu elektrod má vliv na usazování nánosů a obecně platí, že „lepší“ materiál znamená delší výdrž, resp. delší předepsaný výměnný interval zapalovací svíčky. Předepsané výměnné intervaly se přitom dle volby materiálu mohou lišit až trojnásobně.

 

Střední elektroda může být

 • ze slitiny niklu,
 • s měděným jádrem,
 • střední stříbrná elektroda = stříbrné svíčky, používané hlavně pro LPG a CNG,
 • elektrody s platinovým kontaktem = platinové svíčky,
 • elektrody s iridiovým kontaktem = iridiové svíčky.


O výběru svíček podle auta pojednáme ještě dále.

 

 

Studené a teplé svíčky - v čem je rozdíl?

Zapalovací svíčka je konstruována tak, aby při optimálním rozsahu teplot dobře nakládala se zbytky, které vznikají při hoření (samozřejmě za předpokladu, že zapalovací svíčka je správně vybrána vzhledem k vozu, ve kterém je použita).
 

Teplota svíčky je označení pro optimální rozsah teplot spalování na špičce zapalovací svíčky, tzv. pásmo samočištění zapalovací svíčky. Standardně se pohybuje mezi 500 °C a 850 °C.  
 

Vyšší teplota spalování – pásmo samozápalů

Je-li teplota spalování vyšší, má svíčka sklon k samozápalům. Při vysokých teplotách má svíčka tendenci zapálit připravenou směs ve válci ještě před tím, než píst dosáhne na nejvyšší pozice ve válci. Směs se tedy zapálí před dosažením plné komprese. Ve válci je pak stlačována již zapálená směs, což již tak vysoké teploty ještě zvýší a může dojít k poškození svíčky nebo spalovacího prostoru jako takového.  


Nižší teplota spalování – pásmo úsad

Je-li teplota spalování nižší, tvoří se tzv. úsady hoření, které zanášejí špičku svíčky a mohou vést k narušení izolace mezi elektrodami, protože úsady jsou elektricky vodivé. Elektrický izolační odpor se snižuje, což vede k tomu, že může k vytvoření jiskry zužitkovat menší elektrické napětí. Pokud je dodané napětí menší, než svíčka potřebuje k zapálení, jiskru mezi elektrodami nevyprodukuje. Citelné to může být v situacích, kde jsou nároky na přívod dostatečného napětí obecně vyšší, např. při akceleraci.  


Jak zajistit, aby svíčka pracovala v optimální teplotě

Z tohoto důvodu je kriticky nutné pohlídat dvě věci:

 • Udržovat vozidlo v obecně dobré kondici a včas řešit závady na palivovém a zapalovacím systému, které mohou vést k navýšení teplot uvnitř spalovacího prostoru.
 • Správně vybrat svíčku vzhledem k jejím tepelným vlastnostem.

Každý motor totiž pracuje s jinou optimální teplotou ve spalovacím prostoru. Aby bylo zachováno kritérium samočistitelnosti při optimálních teplotách 500-850 °C, je třeba vybrat správný typ svíčky, který bude schopný tohoto rozsahu v daném spalovacím prostředí dosáhnout. Při výběru příliš studené svíčky bude motor pracovat v pásmu úsad, při výběru příliš teplé svíčky bude motor pracovat v pásmu samozápalů. Vhodně vybraná svíčka pracuje v samočisticím pásmu.


Teplotu svíčky ovlivňuje

 • Délka špičky izolátoru – čím delší špička, tím teplejší svíčka. Tím se mění místo, kde dochází k přeskočení jiskry a zápalu a špička izolátoru je tak v optimálním tepelném samočisticím pásmu.
 • Tepelná vodivost materiálu střední elektrody.


Nutno podotknout, že i správně vybraná svíčka může dočasně být zanesena úsadami hoření, například při krátkodobé bohatší směsi.

Zanášení úsadami se děje výrazně při studených startech, méně výrazně pak při dlouhodobém běhu motoru na volnoběh.


Nicméně po vyrovnání se s tímto výkyvem, například po rozjetí a při vyšších rychlostech, by měla správně vybraná svíčka v rámci samočisticích schopností tento nános spálit. Problém nastává tam, kde svíčka vlivem chybného výběru tyto nánosy produkuje neustále a není schopna dostat se s teplotami na špičce izolátoru do optimálního teplotního pásma.  


Zároveň samozřejmě platí, že pro zvýšení životnosti zapalovací svíčky je vhodné ji tímto způsobem nezatěžovat příliš často. O životnosti píšeme dále v článku. 


Interval výměny zapalovacích svíček – jak často měnit svíčky v závislosti na typu?

Předepsaný interval výměny svíček je dán hlavně materiálem elektrody. V závislosti na tom, zda jde o svíčku standardní, platinovou nebo iridiovou vzrůstá také doba, kdy je potřeba měnit zapalovací svíčky za nové.


Pokud je stav vozidla v pořádku, je interval výměny mezi 15 000 a 90 000 kilometry. Výměna svíček ale bude výrazně častější, pokud je vozidlo v zanedbaném technickém stavu na těch komponentech, které mají vliv na životnost svíčky. Nezávisle na nájezdu pak budete třeba výman zapalovacích svíček tak jednou za rok.


Zkušenosti ukazují, že svíčky často měníme zbytečně příliš brzy

Z praxe víme, že obecně lidé mění zapalovací svíčky mění svíčky

mnohonásobně častěji, než je skutečně potřeba.


Svíčka je při správné údržbě a provozu skutečně schopná dosáhnout uvedeného nájezdu, což je v případě platinových nebo iridiových svíček výrazně více než standardních 30 tisíc km.


Nicméně mít v pořádku zapalovací systém je základ pro zdárný provoz vozu a vždy je lepší vyměnit svíčky preventivně včas, než nechat stav svíček dojít do kritického bodu. Též je třeba připočíst to, že výměna svíček bývá prvním pokusem, jak odstranit nesrovnalosti v běhu motoru. Za prvé to tak finančně nebolí, za druhé je výměna záležitostí chvilky a zvládne ji i poučený laik.


Jak poznat špatné svíčky? Jak se projeví na jízdě?

Špatné zapalovací svíčky se mohou projevovat různě, většinou jsou změny navíc plíživé a těžko odlišitelné. Nicméně zpozornět a zkontrolovat svíčky byste měli, pokud zaznamenáte tyto projevy: 

 • klepání motoru
 • možné přehřívání motoru
 • škubání motoru kvůli vynechání zapálení
 • neklidný chod motoru, zvláště při akceleraci
 • horší naskočení motoru při startování
 • citelný pokles výkonu


Diagnostika svíčky – kdy měnit zapalovací svíčky?

Je-li zapalovací svíčka v pořádku, neznamená to, že je úplně čistá. Nicméně úsady hoření jsou v typickém zbarvení a nejsou nepravidelně „nabobtnalé“ Svíčka je při správném používání zbarvená v prostoru kolem izolátoru a elektrod jen světle šedě, šedožlutě nebo nahnědle. Jakýkoliv jiný nános nebo zbarvení izolátoru nebo elektrod značí problém. Chcete-li posoudit stav svíček, před vytažením se na pár desítek minut svižně projeďte. Po zastavení nenechávejte motor běžet na volnoběh, ale chcípněte. Správně fungující svíčka tak jakékoliv nánosy, které se při jízdě tvoří, spálí. Motor pak nechce vychladnout.


Opálená elektroda

Je-li vnější elektroda svíčky extrémně opálená, resp. až upálená, je to signál k co nejrychlejší výměně, zvláště je-li svíčka na hranici své předepsané životnosti. Při extrémním opotřebení bude vzdálenost mezi elektrodami upálením natolik velká, že jiskra nepřeskočí. Upálená střední elektroda značí příliš velkou teplotu, na kterou svíčka není stavěná. Příčinou může být špatný výběr svíčky nebo závada na motoru způsobující přehřívání.


Šedá zapalovací svíčka

Jsou-li šedé saze po celé špičce svíčky, tedy pokrývají izolátor i elektrody v místech, kde svíčka zasahuje do spalovacího prostoru, jde pravděpodobně o funkční záležitost způsobenou například ježděním krátkých tras, stání na volnoběh nebo dlouhodobým ježděním na nízké otáčky. Není-li svíčka na kraji předepsaného výměnného intervalu, lze ji vyčistit. Pro očištění od úsad použijte kartáček na zuby a trochu benzinu. Nečistěte kovovými kartáči.


Žlutá zapalovací svíčka

Vyskytují-li se na izolátoru svíčky žluté povlaky nebo hnědožluté spečené skvrny, jde s největší pravděpodobností o důsledek předzápalů, resp. detonačního hoření. To může být zapříčiněno různými závadami: 

 • Špatně seřízený zapalovací systém umožňuje svíčce produkovat jiskru v předstihu, tedy do ještě plně nestlačené palivové směsi.
 • Vlivem špatnému poměru paliva a vzduchu ve směsi vzniká příliš chudá směs.
 • Chybně zvolená svíčka – moc teplá.


Černá zapalovací svíčka 

Je-li svíčka kolem izolátoru a elektrod černá, znamená to problém s usazováním produktů hoření. Je potřeba odlišit, jestli usazeniny jsou spíše napálené a pokrývají exponovaná místa svíčky souvisleji, nebo jde spíše o ohraničené napálené zbytky. Ty odpovídají tomu, že do spalovacího prostoru proniká se vzduchem prach a nečistoty, třeba kvůli nefunkčnímu vzduchovému filtru. Silné znečištění může zapříčinit také dlouhodobě prolínající motorový olej do spalovacích prostor nebo špatně zvolené aditivum do paliva. Černá svíčka může indikovat následující problémy:

 • Špatně seřízený zapalovací systém umožňuje svíčce produkovat jiskru později než má, tedy v momentě, kdy se píst vrací zpět. Nedokonalé podmínky pro spálení směsi vede k větší tvorbě úsad hoření.
 • Palivová směs je míchána příliš bohatá, nesprávný poměr vzduchu a paliva produkuje příliš zbytků. - Podobně může bohatost směsi ovlivnit zacpaný nebo jinak neprůchodný vzduchový filtr. Vzniká směs s větším podílem paliva, než je potřeba.
 • Nízký kompresní tlak nevytvoří dostatečné podmínky pro optimální hoření po zápalu směsi.
 • Chybně zvolená svíčka – moc studená.


Standardní úsady

Jak již bylo řečeno v předchozích odstavcích, svíčka může být krátkodobě pokryta úsadami hoření, například pro zanesení neodpařeným palivem v případě studeného startu a chladného prostředí, ale při správné funkci zapalovací svíčky se přechodné usazeniny po zahřátí vypálí.  
 

 

Co ovlivňuje životnost zapalovacích svíček

V zásadě lze rozlišit 3 okruhy faktorů, které se podílejí na životnosti zapalovacích svíček:


1. Konstrukční vlastnosti svíčky

Životnost svíčky je dána konstrukčními vlastnosti jako takovými, například materiálem, z kterých jsou vyrobeny elektrody, a kvalitou její výroby – lze ovlivnit výběrem ověřené značky. Zapalovací svíčka musí splňovat dvě základní kritéria – dobře izolačně oddělovat elektrody na špičce svíčky a dobře nakládat s tepelnými výkyvy. To souvisí s dalším bodem, který ovlivňuje životnost svíčky.


2. Vhodnost svíčky

Vhodnost zapalovací svíčky vzhledem k autu je pro optimální životnost svíčky v rámci jejích výrobních parametrů kriticky důležitá a lze výrazně ovlivnit při výběru typu svíčky. Je nutné dbát na jednotlivé parametry, které ovlivňují, jak se svíčka osazená v motoru chová, především zástavbové rozměry, tepelná hodnota svíčky, elektrodová vzdálenost, umístění jiskřiště ve spalovacím prostoru a odrušení. Jednotlivé parametry jsou vysvětleny níže, včetně toho, jak poznat, která svíčka je splňuje.


3. Fungující auto

Správně fungující palivová soustava auta a optimální podmínky pro provoz vozidla jsou nezbytné. Vliv má správné časování zapalovacího i palivového systému, kompresní tlak, optimální složení zápalné směsi bez příměsí prolínajícího oleje apod. 

 


Značení svíček

Každá značka má své vlastní označování svíček. Kombinace čísel a písmen určuje jednotlivé vlastnosti tak, jak jsme si je popsali výše. Napříč značkami je těžké najít ekvivalent stejného označení. K nalezení ekvivalentu je třeba nahlédnout do převodních tabulek, kterými disponují jednotliví výrobci. Vzhledem k odlišnostem ve výrobě a vývoji se často vyskytují například 3 varianty výrobce A k jediné svíčce výrobce B.

Převodní tabulky zapalovacích svíček slouží vždy jen k orientačnímu porovnání jednotlivých svíček. U některých výrobců se může stát, že se tepelná hodnota svíčky může mírně lišit, a to díky odlišným konstrukcím produktu. Pro prvotní orientaci jsou ale tabulky dobré. Níže uvádíme odkazy pro srovnávací tabulky některých výrobců.

V e-shopech bývají tyto převodní tabulky integrované do výběru - pokud zadáte požadovanou svíčku, zobrazí se všechny varianty dalších výrobců k tomuto typu svíčky.

Chcete-li mít při nákupu jistotu, je ideální vycházet z OEM čísla, tedy z čísla originálního dílu. Toto číslo sice označuje prvovýrobce (například svíčku NGK, Bosch apod.), ale identifikuje přesný typ pro daný vůz. Alternativy k předepsaným svíčkám tak lze jednoduše nalézt zadáním čísla do vyhledávacího pole nahoře na stránce. E-shop vypíše všechny svíčky, které výrobci napárovali k danému číslu originálního dílu. 
 

Příklad označení svíček Brisk

Máme-li značení například DR15YC-1, lze z tohoto označení vyčíst, že jde o zapalovací svíčku s rozměrem pouzdra M14x1,25, výškou závitu 19 mm a šířkou utahovacího šroubu 16 mm. Takovou hodnotu má v tabulce písmeno „D“ na začátku označení. Chybějící písmeno O, P nebo E na další pozici značí, že svíčka má standardní provedení pouzdra a standardní připojení vysokého napětí. „R“ označuje typ odrušení, v tomto případě je svíčka vybavena odrušovacím odporem. „15“ udává tepelnou hodnotu na škále 08 (studená) až 19 (teplá). „Y“ označuje uspořádání jiskřiště, v tomto případě je vysunutá špička izolátoru. Další písmeno označuje materiál elektrod, „C“ značí střední elektrodu s měděným jádrem. Poslední údaj „-1“ udává odtrh, tedy vzdálenost elektrod. V tomto případě je odtrh 1,0-1,1 mm.

 

Odkazy na převodní tabulky

Brisk  

Výhody: Přehledně zpracováno. V češtině.
Nevýhody: Pouze pro LPG a řadu Brisk Silver. Srovnání jen s výrobci Bosch, Champion, NGK
Oficiální stránky Brisk poskytují jen omezené možnosti srovnávání.
Typ převodu: Bosch / Champion / NGK - Brisk Silver
Návod na použití: Jde o šestistránkový přehledný PDF soubor, který lze i vytisknout.
 

Odkaz na tabulky Brisk zde 
 

Tabulky PAL - Brisk / Brisk - PAL jsou ke stažení ve formátu PDF na stránkách Brisk. Tabulku ke stažení najdete zde.
 

NGK 

Výhody: Možnost najít alternativy k jakémukoliv výrobci. K výběru jsou desítky možností, včetně OE čísel.
Nevýhody: Katalog je poměrně nepřehledný, a je v angličtině. Nefunguje pro převod ve směru NGK - alternativa.
Typ převodu: OEM - NGK, alternativa - NGK
Návod na použití: Nejprve je třeba zvolit výrobce (manufacturer), jehož číslo máte k dispozici. Poté z rolovacího okénka vybrat číslo svíčky. Po kliknutí na tlačítko Continue se ukáže referenční číslo NKG svíčky.

Odkaz na tabulky NGK zde 
 

Speciální typy svíček

Zapalovací svíčky pro LPG

Motory spalující LPG a CNG mají specifické nároky na svíčky oproti spalování benzínu. Zapalovací svíčky pro LPG musejí odpovídat na potřebu vyššího elektrického napětí, musejí snést vyšší teplotu ve spalovacím prostoru oproti situaci při spalování benzinu a musejí se vyrovnat s horším zapalování plynu při nízkých teplotách.  
 

Sportovní zapalovací svíčky

Pro sportovní jízdu sériového vozu je vždy v osazovacích tabulkách možnost vyhledat prémiovou řadu svíček určených pro tento typ použití. V případě přestavby motoru a zvyšování výkonu je třeba postupovat nad rámec osazovacích tabulek.

 

Jakýkoliv zásah do toho, co a jak motor spaluje, vyžaduje revizi volby stávajících svíček. Týká se to především:

 • úprav motoru, které ovlivňují bohatost směsi,
 • u změn kompresního poměru
 • či změn plnicího tlaku u přeplňovaných motorů.
Obecně se doporučuje použít zapalovací svíčky o 2 stupně studenější než původně.

Nicméně konkrétní použití je stejně ideální konzultovat přímo s výrobcem na základě popisu konkrétní úpravy motoru a svíčky otestovat při provozu. Vizuální kontrolou použitých svíček lze pak určit, zda jsou svíčky pro tento typ provozu vhodné.  
 

Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.