Obchodní podmínky e-shopu s autodíly Voton.cz

Provozovatel

VOTON trade, s.r.o., IČ 28141148, DIČ: CZ28141148

Sídlo: U Křížku 84, 373 67 Borek, okr. České Budějovice

Provozovna: Komerční areál K6, K. Světlé 540/6, 37010 české Budějovice

Kontakt: info(zavináč)voton.cz

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19910 dne 13. 9. 2011.

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1  V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost VOTON trade, s.r.o., tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi společností VOTON trade, s.r.o., IČ 28141148, DIČ: CZ28141148 se sídlem U Křížku 84, 373 67 Borek; společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19910 dne 13. 9. 2011, (dále jen prodávající) na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.voton.cz (dále jen e-shop) na straně druhé (dále jen kupující).

1.2  Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy neupravné těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.3  Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

2. Nabízené zboží

2.1  E-shop www.voton.cz nabízí náhradní díly a příslušenství na osobní automobily většiny nejpoužívanějších značek v ČR, doplňky, nářadí, náplně a spotřební materiál pro provoz osobních automobilů.

2.2 Nabízené autodíly jsou z principu určeny pro odbornou montáž.

2.3 E-shop www.voton.cz nenabízí pohonné hmoty.

2.4 Zboží výrobce může obsahovat komponenty smluvních dodavatelů/partnerů daného výrobce. Výrobce také může jeden výrobek prodávat pod různými obchodními značkami (např. termostat BMW - Behr - Mahle). V případě nejasností nás prosím kontaktujte.

 

3. Uzavření kupní smlouvy a způsob objednání

3.1  Zboží v nabídce e-shopu lze objednat přes systém e-shopu (obvyklým způsobem přes košík, nebo přes objednávkový formulář k tomu určený), případně osobně, telefonicky, SMS nebo e-mailem. Kupující musí vždy dostatečně identifikovat zboží, které chce zakoupit (uvedení www adresy webu voton.cz, kde je zboží prezentováno, objednací číslo, je-li u zboží uvedeno, nebo konkrétní název zboží a konkrétní typ vozu, včetně roku výroby a motorizace). Dále musí kupující uvést své jméno / název firmy, adresu / sídlo, kam má prodávající zboží zaslat, IČ/DIČ, má-li, dále e-mailovou adresu a své telefonní číslo.

3.2  Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.3  Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících, s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně a tzv. zálohy na vratný díl (u repasovaných dílů). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

3.4  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.5  Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

3.6  Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

3.7  Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1  Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

4.2  Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.3  V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno (zvláště požadavky na jiný způsob dodání), je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4.4 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

4.5 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věc za cenu platnou v době objednání, v ujednaném množství a jakosti, s vyjímkou případů, kdy jsou vyčerpány zásoby, nebo Prodávající ztratil schopnost plnit. Kupující bere na vědomí, že se mohou vyskytnout případy, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku technické chyby v informačním systému při zpracování cen. V takovém případě kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím nevznikne a prodávající obratem po zjištění technické chyby o této skutečnosti Kupujícího informuje.

 

5. Dodací podmínky a další náklady

5.1  Objednané zboží zasílá provozovatel kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, a to prostřednictvím České pošty nebo jiným dopravcem, s úplatou převodem nebo dobírkou dle volby kupujícího. Možný je také osobní odběr v sídle provozovatele v dohodnutém termínu s platbou v hotovosti nebo kartou.

5.2  Provozovatel vystavuje kupujícímu fakturu, kterou zašle na adresu kupujícího společně s objednaným zbožím nebo předá při osobním vyzvednutí. V tomto případě slouží faktura také jako dodací list.

5.3  Dodací lhůta je uvedena v detailu výrobku, bude upřesněna po přijetí objednávky, nebo je možno se na ni informovat emailem či telefonicky.

5.4  K ceně zboží je připočítáno poštovné a balné, podle kupujícím zvolené varianty a možností provozovatele.

5.4.1        Je-li cena za poštovné a balné uvedena přímo u zboží, platí tato cena (ceny odrážejí náklady na zaslání rozměrných, těžkých nebo křehkých předmětů).

5.4.2        Není-li cena za poštovné a balné uvedena u zboží, platí, že poštovné a balné je k objednávce připočítáno dle hmotnosti a rozměrů, minimálně však 59 Kč.

5.4.3        V případě osobního odběru není účtováno žádné poštovné a balné.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1  V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

6.2  Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně příslušenství, dokladů a dárků a jednotlivých obalů dílů. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

6.3  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4  Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

6.5  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující může vrátit zboží rozbalené. Provozovatel má v takovém případě právo snížit částku, kterou má při odstoupení smlouvy kupujícímu vrátit, a to adekvátně ke způsobené škodě na zboží nebo obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6  Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

6.7  Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

6.8  Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

7. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

7.1  V případě osobního odběru platí kupující v hotovosti, v případě zaslání zboží dobírkou či bezhotovostní platbou předem převodem na účet.

7.2  Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

7.3  Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

7.4  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1  Provozovatel se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a s nařízením GDPR. Informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů jsou uvedena v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

 

 

9. Reklamační řád, práva z vadného plnění a záruka za jakost

9.1  Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

9.2  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.3  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

9.4  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

9.5  Kupující je povinen důkladně si prohlédnout doručenou zásilku (obal) ještě před převzetím od přepravce. V případě poškození zboží během přepravy, kupující zboží nepřijme a obratem sdělí provozovateli důvod nepřevzetí.

9.6  Na poškození způsobené přepravou nebude po převzetí zboží kupujícím brát prodávající zřetel. Reklamace je neplatná při poškození vlivem přírodních živlů nebo vyšší moci.

9.7  Kupující předá zboží k reklamaci osobně na adrese provozovatele nebo zasláním Českou poštou nebo jiným přepravcem na adresu provozovatele.

9.8  Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů. Prodávající má povinnost informovat kupujícího o vyřízení reklamace a sjednání nápravy.

9.9  Pro zjednodušení a urychlení reklamace vyplňte prosím Reklamační list, který zašlete spolu se zbožím a fakturou (kopií) na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech.

 

10. Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

 

11. Doba platnosti obchodních podmínek

11.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.10.2017. Doba platnosti do odvolání. Aktualizováno 25.5.2018.

11.2 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

 Záloha na vratné díly

U některých dílů je v popisu uvedeno, že se jedná o vratný díl, většinou to jsou poloosy, startéry, alternátory, některé díly servořízení či brzdového systému apod., které jsou továrně repasovány s plnou zárukou, ale oproti záloze bývá nutné vrátit díl starý. Výše zálohy se liší u různých dodavatelů i výrobků a většinou se pohybuje od 300-3000 Kč. Záloha Vám bude připočtena k objednávce a o změně budete informováni emailem. Její výši u konkrétního výrobku Vám také rádi sdělíme, přes Livechat, emailem či telefonicky.

Pro vratný díl je třeba splnit určité požadavky dané dodavatelem, které bývají specifikované v letáku u výrobku, většinou díl nesmí být mechanicky poškozen (např. prasklý obal alternátoru), musí být kompletní tak jak byl dodán repasovaný, včetně záslepek a ucpávek (servořízení, servo-pumpy) a musí se otáčet (startér, alternátor, servo pumpa). Díl by měl být i očištěn tak aby bylo možné posoudit jeho stav. Samozřejmě se předpokládá, že starý díl nemusí být funkční (netěsnost, ložiska, uhlíky apod.).

Časový limit pro vrácení starého dílu není přímo určen, obvykle to ale bývá týden nebo dva.

Postup:

starý, nefunkční díl, demontujte s rozvahou ať nedojde k poškození, porovnejte dodaný nový díl se starým zda se shoduje, hlavně uchycení, výstupy na hadice či konektory. Díl očistěte a stejně jako nový díl zajistěte ucpávkami, či jinými ochrannými prvky se kterými přišel a vložte ho do obalu po dílu novém. Přiložte také vyplněný formulář pro vrácení zboží, nebo postačí i kopie faktury s vyznačeným vratným dílem a číslem účtu pro vrácení zálohy a zašlete díl např. poštou bez dobírky na naši adresu. 
Po přijetí starého dílu jej odesíláme dodavateli na posouzení zda splňuje podmínky pro vratný díl, pokud je vše v pořádku, vracíme zálohu převodem na účet většinou do 2 týdnů od přijetí starého dílu.

Doprava dílů po celé Evropě
Široká nabídka originálních dílů
Výdejní místo v Českých Budějovicích