Zásady ochrany osobních údajů

Ve firmě VOTON trade, která provozuje Voton.cz autodíly si uvědomujeme, jak je důležité, aby Vaše osobní údaje a informace o Vašich nákupech, vozidlech a preferencích zůstaly v bezpečí a abyste Vy sami měli maximální kontrolu nad tím, co se s Vašimi údaji děje. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR se snažíme ochraňovat data i nad rámec naší zákonné povinnosti.

Ochrana Vašich osobních údajů je charakterizována 4 imperativy, které jsme do našich procesů na všech úrovních implementovali:

  • minimalizace přístupu
  • pasivní i aktivní ochrana úniku
  • transparentnost a kontrola
  • etický přístup k zákazníkům.

Identifikace správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VOTON trade, s.r.o., U Křížku 84, 37367 Borek, IČ 28141148, DIČ CZ28141148, která provozuje e-shop s autodíly na webových stránkách https://voton.cz (dále jen jako Voton.cz).

Hlavní poslání správce osobních údajů

Osobní data shromažďovaná provozem e-shopu Voton.cz slouží výhradně k zajištění služeb příslušných nebo rozumně očekávatelných při provozu e-shopu, zejména jde o zpracování týkající se plnění kupních smluv, vyžádané poradenství k nabízeným produktům a marketingové činnosti zaměřené na přímý nebo nepřímý marketing.

Voton.cz tedy pracuje zejména v režimu zákonné povinnosti a plnění kupní smlouvy. V některých níže uvedených případech pak v režimu oprávněného zájmu (např. uchování IP adresy, aby Vám zůstal „naplněný“ košík Vámi vybranými produkty i do dalšího přihlášení na e-shop nebo předání telefonního čísla přepravci, aby Vás mohl kontaktovat při doručení zásilky). V některých případech používáme Vaše údaje také v režimu souhlasu. Zejména jde o zasílání newsletteru nebo předání Vašeho e-mailu provozovatelům Zboží.cz a Heuréka.cz k odeslání dotazníku uživatelské spokojenosti s e-shopem. Ve všech těchto případech striktně dodržujeme Vaše přání – pokud nám nedáte souhlas k takové činnosti, dělat ji nebudeme.

Shromažďujeme aktivně i pasivně sdělené osobní údaje, tedy i ty, které nám napíšete sami (např. doručovací adresa), i ty, které získáme tím, že přijdete na webové stránky nebo napíšete e-mail (např. Vaše celé jméno, pokud ho máte v e-mailové adrese nebo v podpisu, Vaši IP adresu, jakou verzi prohlížeče máte, z jakých stránek jste na náš web přišli, jak dlouhý čas jste na e-shopu strávili. Toto vše nám umožňuje sledovat tzv. cookies. Souhlas s používáním cookies dáváte ve své podstatě tím, že používáte prohlížeč, která umožňuje cookies ukládat.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče, abyste mohli ukládání cookies vypnout, naleznete na adresách:

Proč jsou cookies potřebné? Díky cookies totiž můžete například mít jistotu, že vybrané produkty z košíku nezmizí, když zavřete prohlížeč. Díky cookies dokážeme nalézt a opravit chybu zobrazování na e-shopu. Díky cookies můžeme analyzovat, zda to, jak e-shop provozujeme, vede k tomu, že lidé u nás nakupují nebo se k nám vrací, a případně plánovat změny, které povedou k větší spokojenosti zákazníků.

Web Voton.cz využívá také technologie remarketingu třetích stran. Ty nám umožňují ukazovat těm, kdo navštívili náš web, reklamní sdělení v partnerských sítích těchto webů. Externí reklamní systémy a cílení reklam je ale anonymizované - reklamu nezobrazujeme konkrétním lidem.

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich odstranění či opravu. Protože některá data uchováváme v listinné podobě, některá v elektronické, máte následující možnosti:

  • Písemně požádat o vymazání, výpis nebo opravu Vašich osobních údajů. Žádost prosím směřujte na info@voton.cz
  • Data v elektronické podobě lze spravovat přímo z rozhraní Vašeho profilu na e-shopu Voton.cz

Některá data však vymazat nemůžeme – pokud se například týkají našich zákonných povinností, například plnění kupní smlouvy nebo archivace účetních dokladů tak, jak nám ukládá platná legislativa.

Zabezpečení osobních údajů

Abychom Vaše osobní data neohrozili, nemůžeme konkrétně vypsat všechna bezpečnostní opatření, která jsme přijali. Obecně:

  • K Vašim údajům nemá přístup nikdo, kdo by rozumně přístup mít neměl (př. k Vaší korespondenční adrese má přístup prodejce a balič zásilky, ale už ne pracovník marketingu). Zabezpečili jsme jak přístup administrátorů e-shopu (správce, prodejce), tak fyzický přístup k listinným dokumentům (př. archivovaným fakturám).
  • Webové stránky Voton.cz jsou provozovány na zabezpečeném https protokolu.
  • Všechna data jsou uložena na bezpečných serverech, jejichž provozovatel je vázán požadavky GDPR:
  • Všichni pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o zásadách ochrany osobních údajů a mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti.

Se všemi zpracovateli, kteří s Vašimi osobními kontakty přicházejí do kontaktu, máme uzavřeny smlouvy, které je zavazují dodržovat pravidla ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.

Kontaktní informace

Máte-li podezření, že Voton.cz nedodržela tyto zásady nebo že tyto zásady jsou v rozporu s GDPR, sdělte nám prosím tuto skutečnost na info@voton.cz. Na základě Vaší stížnosti dohledáme problém a co nejdříve se ho pokusíme vyřešit.

Doprava dílů po celé Evropě
Široká nabídka originálních dílů
Výdejní místo v Českých Budějovicích