Hlavní stránka Blog Recyklace, ekologie a úřady Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, aneb konec osoby blízké. Jak se to dá využít?

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, aneb konec osoby blízké. Jak se to dá využít?

30. 05. 2022
|
Voton.cz autodíly
|

Někteří z vás si jistě všimli, že již od ledna 2013 se v zákoně o silničním provozu objevuje pojem objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. Někteří se o tento pojem zajímali víc, někteří méně. Znát význam samotného pojmu se jistě hodí, co se však může hodit víc, je znát způsob, jak tohoto pojmu využít.

Co je objektivní odpovědnost provozovatele vozidla?

Pojďme si tento terminus technicus vysvětlit z blízka.

Kdo je provozovatel vozidla?

Jako provozovatele vozidla máme možnost označit jednu ze dvou osob:

 1. osobu, která je vlastníkem vozidla
 2. osobu, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel

Co je subjektivní odpovědnost?

V právu můžeme samotnou odpovědnost rozdělit na odpovědnost objektivní a odpovědnost subjektivní. Tyto dvě odpovědnosti se liší tím, že v případě subjektivní odpovědnosti, je třeba prokázat vaše zavinění. Je třeba prokázat, že jste danou věc opravdu udělali, ať už s úmyslem nebo z nedbalosti. Na subjektivní odpovědnosti bylo založeno trestání silničních přestupků před lednem 2013.

Objektivní odpovědnost

U objektivní odpovědnosti není třeba prokazovat zavinění, protože se presumuje (předpokládá). Zákon vám zkrátka stanoví nějakou povinnost a předpokládá, že tuto povinnost splníte a v případě, že se tomu tak nestane, nesete odpovědnost sami. Nikdo už nebude zkoumat, jestli došlo k porušení dané povinnosti vaší chybou, či chybou kohokoliv jiného. Zkrátka odpovídáte vy.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

Podíváme-li se na celé slovní spojení, dostaneme se ke konkrétnímu ustanovení zákona, které stanovuje, že 

provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Jak jsme si již řekli, tuto povinnost má tedy vlastník vozidla nebo osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Půjde o objektivní odpovědnost, takže se předpokládá zavinění této osoby. Půjčíte-li na víkend auto kamarádovi, který poruší silniční předpis, pokuta přijde vám, vy ji budete muset zaplatit a nikoho nebude zajímat, že jste půjčili na víkend auto kamarádovi. To už si budete muset vyřídit mezi sebou. Tato pokuta může dosahovat výše až 10 tisíc korun.

Definitivní konec osoby blízké

Dříve bylo v praxi velice běžné, že v případě, kdy se řidič dopustil nějakého přestupku, se policistům zcela nepodařilo prokázat, že při měření radarem řídil automobil opravdu ten dotyčný. V tu chvíli přicházela na scénu osoba blízká. Řidič se tedy často začal vymlouvat na skutečnost, že auto někomu půjčil, a že šlo o osobu blízkou. Tím využíval skulinky v zákoně, když sám zákon říkal, že řidič nemá povinnost udat osobu sobě blízkou. Tím se policisté dostávali do beznadějné situace, jelikož přestupek a případnou pokutu pak museli hříšníkovi odpustit a celý případ odložit. To je však nadobro pryč právě od ledna roku 2013, kdy trik s osobou blízkou blokuje objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.

Objektivní odpovědnost provozovatele má tedy přispět k vymahatelnosti pokut za přestupky. V případě, kdy zákon přímo ukazuje na osobu, která je povinna zaplatit pokutu samozřejmě dojde k navýšení získaných peněz z pokut, oproti situaci, kdy řidič jednoduše mohl zvednout ruce a říci: „Já nic, já muzikant. Za všechno může osoba blízká.“ a z pokuty následně sešlo.

Je však třeba poukázat na to, že institut osoby blízké jako takové zrušen nebyl. Pojem osoba blízká se totiž používá i v jiných odvětvích práva a v jiných zákonech. Tato změna znamenala pouze vyloučení možnosti se na osobu blízkou odvolat v případě spáchání přestupku.

Jaké jsou podmínky uplatnění objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla?

Samotná objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla se nemůže užívat jen tak dle libovůle. Ze zákona vyplývají jednoznačné podmínky, které musí být splněny, aby bylo k uplatnění objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla přikročeno.

 1. nepodařilo se zjistit totožnost řidiče, který spáchal přestupek
 2. spáchání přestupku nezapříčinilo žádnou dopravní nehodu
 3. porušení řidičovy povinnosti vykazuje znaky přestupku (nikoliv trestného činu)
 4. porušení pravidel silničního provozu je zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení či stání

Existují pak dvě situace, kdy se objektivní odpovědnost provozovatele vozidla neužije:

 1. vozidlo, jehož je osoba provozovatelem, bylo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou
 2. osoba podala žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Jaké přináší objektivní odpovědnost provozovatele vozidla výhody?

Samozřejmě, objektivní odpovědnost provozovatele vozidla nepřinese výhodu v podobě odložení celého přestupku, jako to dokázala osoba blízká. Někdy je pro vás ale objektivní odpovědnost příznivější než pokuta na místě samém, či ve správním řízení.

 • jak již bylo zmíněno, nemůže vám být uložena pokuta nad 10 000 Kč
 • nemůže vám být uložen trest zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel)
 • nemohou vám být přiděleny trestné body do registru řidičů

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla není jen strašákem, ale krokem ke zefektivnění výběru pokut a prevencí před vážnějšími dopravními nehodami.

Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.