Hlavní stránka Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů - Voton.cz autodíly


Ve firmě VOTON trade, která provozuje Voton.cz autodíly si uvědomujeme, jak je důležité, aby Vaše osobní údaje a informace o Vašich nákupech, vozidlech a preferencích zůstaly v bezpečí a abyste Vy sami měli maximální kontrolu nad tím, co se s Vašimi údaji děje. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR se snažíme ochraňovat data i nad rámec naší zákonné povinnosti.


Ochrana Vašich osobních údajů je charakterizována 4 imperativy, které jsme do našich procesů na všech úrovních implementovali:

 • minimalizace přístupu,
 • pasivní i aktivní ochrana úniku,
 • transparentnost a kontrola,
 • etický přístup k zákazníkům.


Identifikace správce osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů je společnost VOTON trade, s.r.o., U Křížku 84, 37367 Borek, IČ 28141148, DIČ CZ28141148, která provozuje e-shop s autodíly na webových stránkách https://voton.cz (dále jen jako Voton.cz).


Hlavní poslání správce osobních údajů

Osobní data shromažďovaná provozem e-shopu Voton.cz slouží zejména k zajištění služeb příslušných nebo rozumně očekávatelných při provozu e-shopu – jde o zpracování týkající se plnění kupních smluv, vyžádané poradenství k nabízeným produktům a marketingové činnosti zaměřené na přímý nebo nepřímý marketing.


Voton.cz tedy pracuje zejména v režimu zákonné povinnosti a plnění kupní smlouvy. V některých níže uvedených případech pak v režimu oprávněného zájmu (např. uchování IP adresy, aby Vám zůstal „naplněný“ košík Vámi vybranými produkty i do dalšího přihlášení na e-shop nebo předání telefonního čísla přepravci, aby Vás mohl kontaktovat při doručení zásilky). V některých případech používáme Vaše údaje také v režimu souhlasu. Zejména jde o zasílání newsletteru nebo předání Vašeho e-mailu provozovatelům Zboží.cz a Heuréka.cz k odeslání dotazníku uživatelské spokojenosti s e-shopem. Ve všech těchto případech striktně dodržujeme Vaše přání – pokud nám nedáte souhlas k takové činnosti, dělat ji nebudeme.


Shromažďujeme aktivně i pasivně sdělené osobní údaje, tedy i ty, které nám napíšete sami (např. doručovací adresa), i ty, které získáme tím, že přijdete na webové stránky nebo nám napíšete e-mail - např. Vaše celé jméno, pokud ho máte v e-mailové adrese nebo v podpisu, Váš VIN vozu, pokud nám ho sdělíte pro vyhledání dílů nebo výpisu výbavy, Vaši IP adresu, jakou verzi prohlížeče máte, z jakých stránek jste na náš web přišli, jak dlouhý čas jste na e-shopu strávili. Toto vše nám umožňuje sledovat tzv. cookies. Používání cookies můžete obecně řídit nastavením prohlížeče – určujete, jaké cookies má Váš počítač/telefon ukládat.


Informace o nastavení konkrétního prohlížeče, abyste mohli ukládání cookies vypnout, naleznete na adresách:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Google Chrome: support.google.com
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com


O cookies více v dokumentu Používání cookies.

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich odstranění či opravu. Protože některá data uchováváme v listinné podobě, některá v elektronické, máte následující možnosti:

 • Písemně požádat o vymazání, výpis nebo opravu Vašich osobních údajů. Žádost prosím směřujte na info@voton.cz
 • Data v elektronické podobě lze spravovat přímo z rozhraní Vašeho profilu na e-shopu Voton.cz

Máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.


Zabezpečení osobních údajů

Abychom Vaše osobní data neohrozili, nemůžeme konkrétně vypsat všechna bezpečnostní opatření, která jsme přijali.

 Obecně:

 • K Vašim údajům nemá přístup nikdo, kdo by rozumně přístup mít neměl (př. k Vaší korespondenční adrese má přístup prodejce a balič zásilky, ale už ne řidič, který k Vám nejezdí). Zabezpečili jsme jak přístup administrátorů e-shopu (správce, prodejce), tak fyzický přístup k listinným dokumentům (např. archivovaným fakturám).
 • Webové stránky Voton.cz jsou provozovány na zabezpečeném https protokolu.
 • Všechna data jsou uložena na bezpečných serverech, jejichž provozovatel je vázán požadavky GDPR.
 • Všichni pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o zásadách ochrany osobních údajů a mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti.
 • Se všemi zpracovateli, kteří s Vašimi osobními kontakty přicházejí do kontaktu, máme uzavřeny smlouvy, které je zavazují dodržovat pravidla ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.
 • K rozesílce obchodních sdělení používáme jak rozhraní e-shopu, tak aplikaci Ecomailapp. 
 • Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme s výjimkou případů, kdy k tomu máme Váš souhlas, nebo v případech, kdy nám to ukládá nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. při využití dodavatelů).

Uchovávání údajů je omezeno na nezbytně dlouhou dobu – v případě souhlasu do jeho odvolání nebo do konce trvání potřeb, k jejichž účelu jsou údaje sbírány. V případě archivace platí zejména 10letá lhůta vyplývající z právního rámce podnikání (účetnictví apod.).


Zpracovávané osobní údaje

1) Identifikační údaje – Jméno, e-mail, telefon, adresa, IČ, DIČ, adresu sídla

Údaje potřebujeme pro plnění kupní smlouvy, kterou mezi sebou uzavíráme. V případě, že to není potřebné (např. osobní odběr zboží na prodejně), nepožadujeme vyplnění adresy nebo jiných pro nás v tu chvíli nepotřebných údajů.
Některé údaje (například e-mail a telefonní číslo) zpracováváme v souvislosti s Vámi položenými dotazy na dostupnost zboží, provoz, odbornou radu apod.


2) Informace o použitých službách a navštívených/zakoupených produktech, historie nákupu

Abychom mohli efektivně řídit fungování firmy, potřebujeme znát nákupní chování našich potenciálních i skutečných zákazníků. K tomuto účelu shromažďujeme informace o tom, jak je náš web používán a jaké produkty jsou navštěvovány a zakupovány. V případě, že to není nutné, nejsou tyto informace spojeny s identifikací konkrétního zákazníka (zajímá nás například objem zboží zasílaný do Tábora, ale ne konkrétní adresy; zajímá nás v kterou hodinu je web nejvíce vytížen, ale nepotřebujeme vědět, kdo konkrétně na webu zrovna je).


V některých případech ale návaznost na konkrétní identifikaci zákazníka potřebujeme – například pro evidenci objednávek konkrétní značky zboží v případě, že se zákazník chce účastnit nějaké marketingové akce spojené s touto značkou. Více o cookies a jejich použití v dokumentu Používání cookies.


Účely zpracování osobních údajů

 • Identifikace zákazníka za účelem uzavření a plnění smlouvy.
 • Bezpečné a uživatelsky přívětivé webové prostředí za účelem plnění smlouvy nebo ochranu našich oprávněných zájmů.
 • Udržování vztahů se zákazníky, zejm. v oblasti jejich retence a zpětné vazby, reklamací, poradenství k zakoupeným produktům za účelem plnění smlouvy nebo ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
 • Zasílání provozních zpráv, zejm. informací o vychystaných objednávkách, otevírací době, změnách provozu nebo o objednaném zboží, za účelem plnění smlouvy a ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
 • Zasílání newsletteru a marketingových sdělení – jako oprávněný zájem nebo na základě souhlasu (zejm. v případě propojení s historií objednávek nebo procházením webu).
 • Vnitřní monitoring, reporting a optimalizace procesů, tedy za účelem našich práv a oprávněných zájmů
 • Ověřování spokojenosti zákazníků s našimi službami pro zlepšování našeho fungování, tedy za účelem oprávněného zájmu.


Předávání osobních údajů


Osobní údaje předáváme nad rámec zákonné povinnosti v rámci plnění smlouvy dopravcům a poskytovatelům IT služeb, které jsou pro plnění z podstaty věci nezbytné. Přístup k osobním údajům má také IT společnost, jejíž software e-shop používá pro nabídku zboží a pro skladové a expediční hospodářství. Údaje též předáváme externí účetní.


Předávání osobních údajů - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám další dotazník již nebude zasílán.

Více informací najdete na stránkách Ověřeno zákazníky zde.


Kontaktní informace


Máte-li podezření, že Voton.cz nedodržela tyto zásady nebo že tyto zásady jsou v rozporu s GDPR, sdělte nám prosím tuto skutečnost na info@voton.cz. Na základě Vaší stížnosti dohledáme problém a co nejdříve ho vyřešíme.


Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.