Hlavní stránka Blog Vybíráme a nakupujeme autodíly Pojmenování firem zabývajících se prodejem autodílů

Pojmenování firem zabývajících se prodejem autodílů

20. 10. 2023
|
Voton.cz autodíly
|

Prodejna autodílů je podnikatelský subjekt, jehož výdělečnou činností je nákup a prodej náhradních dílů na automobily. Pojmenování takového podnikatelského subjektu je dvojího druhu:

 1. Podnikatelský subjekt prodejny autodílů má název obchodní firmy, pod kterým je subjekt registrován v Obchodním rejstříku ČR. 
 2. Podnikatelský subjekt prodejny autodílů může, ale nemusí mít název obchodní značky, pod kterým subjekt vystupuje v marketingovém mixu a při kontaktu se zákazníkem. 

Prodejny autodílů zpravidla uvádějí v názvu své obchodní značky označení “autodíly” nebo “náhradní díly”, čímž je zdůrazněn obor podnikání při marketingové komunikaci značky. 

Název obchodní firmy může, ale nemusí být s názvem obchodní značky totožný. Příkladem, kdy se název obchodní firmy liší od názvu obchodní značky je Voton trade, neboli Voton.cz autodíly. Voton trade je název obchodní firmy prodávající autodíly pod obchodní značkou Voton.cz autodíly.

 

Užití slova autodíly v názvu obchodní firmy prodávající autodíly

K 19.9.2023 je v Obchodním rejstříku ČR registrováno 104 podnikatelských subjektů, jejichž obchodní název zahrnuje některý z tvarů slova autodíly (nebo také auto díly). Podle dalších slov a znaků v obchodních názvech těchto lze rozlišit 5 podskupin.

 1. Název obchodní firmy obsahuje autodíly + příjmení jednatele, majitele nebo zakladatele firmy. 
 2. Název obchodní firmy obsahuje autodíly + iniciály jména jednatele, majitele nebo zakladatele firmy. 
 3. Název obchodní firmy obsahuje autodíly + zkratku nebo slovní hrátku se jménem jednatele, majitele nebo zakladatele firmy. 
 4. Název obchodní firmy obsahuje autodíly + označení místní příslušnosti firmy
 5. Název obchodní firmy obsahuje autodíly + označení nezávislé na osobách a lokalizaci

Výhoda všech výše uvedených obchodních názvů firem, které prodávají náhradní díly na automobily, a zároveň mají slovo autodíly přímo uvedené v názvu firmy, je, že komunikují předmět svého podnikání k zákazníkům přímo. 

Firmy, jejichž obchodní název neobsahuje označení autodíly, musejí předmět svého podnikání komunikovat jiným kanálem. V praxi používaným způsobem je komunikace obchodní značky, která se liší od obchodního názvu firmy, a která slovo autodíly obsahuje.   

 

Název obchodní firmy nebo značky obsahuje autodíly + příjmení jednatele, majitele nebo zakladatele firmy

Uvedení příjmení v obchodním názvu firmy nebo značky je historicky používaným způsobem, jak provozovnu pojmenovat. Tradičním způsobem byly pojmenovávány obchody jako “u Votavů”, “u Sodomů”, “u Kubeše” apod. Užití příjmení majitele/jednatele/zakladatele u obchodního názvu firmy funguje stejně, jako tato tradice. 

Příklad užití příjmení jednatele/majitele/zakladatele v názvu obchodní firmy nebo značky prodávající autodíly: 

 • AUTODÍLY JEDLIČKA je název obchodní firmy z Tábora, jejímž jednatelem a zakladatelem je Miroslav Jedlička. 
 • Autodíly Kubeš je název obchodní firmy z Karlových Varů, jejímiž jednateli a zakladateli jsou Kubešovi. 
 • Autodíly Skořepa je název obchodní firmy z Hradce Králového, jejímiž jednateli a zakladateli jsou Skořepovi.
 

Výhody a nevýhody názvu obchodní firmy nebo značky obsahující autodíly + příjmení jednatele, majitele nebo zakladatele firmy

Výhodou označení obchodníka s autodíly příjmením jednatele, majitele nebo zakladatele firmy je dobrá zapamatovatelnost názvu, snadnost vymyšlení pojmenování, vyvolání pocitu poctivosti a tradičnosti podnikatelského subjektu. 

Nevýhodou označení prodejce autodílů příjmením jednatele, majitele nebo zakladatele firmy je přílišná viditelnost jednoho příjmení a problémy s prodejem nebo přenecháním firmy osobě jiného příjmení. Příkladem je název obchodní firmy AUTODÍLY KELBL, která užívá spojení autodíly + příjmení majitele a zakladatele, nicméně jednateli a společníky v současné době jsou Vladimír Kelbl, jenž firmu založil, a Tomáš Kocman, který se společníkem stal až později. Jeho příjmení ale v názvu firmy nefiguruje. 

Podobně odlišné je pojmenování prodejce autodílů z Karviné: Hanza autodíly je název značky prodejny autodílů z Karviné - Ráje, jejímž zakladatelem je Petr Skoupil, nikoliv Hanza. 

 
Případ zaměnitelných názvů Autodíly Michalčík a Autodíly Michalec

Vzhledem k možné podobnosti příjmení může vzniknout situace, kdy jsou názvy obchodních společností příliš podobné a z pohledu komunikace značky to může působit potíže s rozpoznatelností. Příkladem je dvojice firem s obchodními názvy Autodíly Michalčík a Autodíly Michalec

Jaký je rozdíl mezi Autodíly Michalčík a Autodíly Michalec?

AUTODÍLY MICHALČÍK je název obchodní firmy z Opavy, jejímiž jednateli a zakladateli jsou manželé Michalčíkovi. Autodíly Michalec je název obchodní firmy z Kladna, jejímž jednatelem a zakladatelem je Antonín Michalec. 

 

Název obchodní firmy nebo značky obsahuje autodíly + iniciály jména jednatele, majitele nebo zakladatele firmy 

Uvedení iniciálů jména jednatele, majitele nebo zakladatele firmy nebo spojení iniciálů jednatelů, majitelů nebo zakladatelů firmy, je-li jich více, je ve spojení se slovem autodíly možným způsobem, jak komunikovat obor činnosti firmy, a zároveň najít jednoznačné a jednoduché pojmenování.

Příklad užití iniciál jmen jednatele/majitele/zakladatele v názvu obchodní firmy prodávající autodíly: 

 • AUTODÍLY K+P je název obchodní firmy z Příbrami, jejímž jednatelem a zakladatelem je Karel Pecka. Název obsahující K+P evokuje spojení iniciál jména Karel Pecka
 • Autodíly TT je název obchodní firmy ze Statenic, jejímiž jednateli a zakladateli jsou Tomáš Vidner, Petr Marek a Tomáš Zákostelecký. Název obsahující TT evokuje první písmena jmen Tomáš a Tomáš
 • AUTODÍLY T + K je název obchodní firmy z Vyškova, jejímiž jednateli a zakladateli jsou Petr Korbička a Václav Tůma. Název obsahující K + T evokuje spojení osob, jejichž příjmení začínají na písmena K a T - Korbička a Tůma.
 • AUTODÍLY  N + Š je název obchodní firmy ze Škvorce, jejímiž jednateli jsou Miroslava Nováková a František Štěpánek. Název obsahující N + Š evokuje spojení osob, jejichž příjmení začínají na písmena N a T - Nováková a Štěpánek
 • Autodíly J+B je název obchodní firmy z Brna, jejímiž zakladateli jsou Jiří Juránek a Libor Brabec. Název obsahující J+B evokuje spojení osob, jejichž příjmení začínají na písmena J a B - Juránek a Brabec.
 

Výhody a nevýhody názvu obchodní firmy nebo značky obsahující autodíly + iniciály jména jednatele, majitele nebo zakladatele firmy

Výhodou označení obchodníka s autodíly iniciály jména jednatele, majitele nebo zakladatele firmy je snadný způsob vymyšlení takového názvu, odkaz na osobu majitele nebo jednatele, krátký název firmy nebo značky.

Nevýhodou označení prodejce autodílů iniciály jména jednatele, majitele nebo zakladatele firmy je obtížné vyslovování iniciál při hovoru nebo telefonickém kontaktu (možnost záměny za jinou hlásku při chybném porozumění). 

Nevýhodou je také možnost záměny dvojpísmenné zkratky za iniciály jednatele, majitele nebo zakladatele. Příkladem z Obchodního rejstříku ČR je název společnosti J + M autodíly. V tomto případě jde o obchodní firmu z Prahy, jejímž zakladatelem, majitelem a jednatelem je Marek Bochníček. Iniciály jeho jména zkratce J + M neodpovídají. 

 
Případ zaměnitelných názvů Autodíly NS a Autodíly MS nebo Autodíly PP a Autodíly-pp

Oproti uvedení celého jména, které je specifičtější a exaktnější, je uvedení iniciálů zdrojem možné záměny. Příkladem je podobnost názvů obchodních firem Autodíly NS a Autodíly MS nebo prodejců Autodíly PP a Autodíly-pp. 

Jaký je rozdíl mezi názvy firem Autodíly NS a Autodíly MS?

Společnost Autodíly NS sídlí v Ústí nad Labem a jejími zakladateli byl Pavel Nešpor a Richard Suda. Označení NS je složené z prvních písmen jejich příjmení. Společnost Autodíly MS má sídlo v Hodoníně a označení MS nemá jednoznačnou spojitost s příjmením jednatelů a zakladatelů - Josefem, Zdenkou a Jakubem Matušíkovými. Zdrojem označení MS v názvu této firmy odkazuje na název, z něhož se tato firma v roce 2013 transformovala. Původní název byl Money servis, zkratka MS je tedy iniciály tohoto předchozího názvu.

Jaký je rozdíl mezi názvy firem Autodíly PP a Autodily-pp?

Společnost Autodíly PP sídlí ve Vidově u Českých Budějovic a jejími zakladateli byli v roce 2018 Vendula Foltínová a Zdeněk Marek. Označení PP nemá jednoznačnou spojitost s příjmením jednatelů a zakladatelů nebo s místem provozování obchodní činnosti.

Autodily-pp (nebo také P&P autodíly) je název značky, pod kterou prodej autodílů v Praze Strašnicích provozuje od roku 2012 živnostník Petr Plašil. Označení PP je složené z iniciálů jeho jména. 

 
Případ vzniku názvu Autodíly BD

Předchozí případ pojmenování Autodíly MS, kdy pojmenování připomíná iniciály jména zakladatele, jednatele nebo majitele, je podobný i u firmy s obchodním názvem Autodíly BD. Jde o název obchodní firmy z Plzně, jejímž jednatelkou je Hana Böhmová Francová. Označení BD v názvu obchodní firmy tak není přímo spojen s jejím jménem.

 

Název obchodní firmy nebo značky obsahuje autodíly + zkratku nebo slovní hrátku se jménem jednatele, majitele nebo zakladatele firmy

Obchodní firma prodávající autodíly nebo značka takové firmy pojmenovaná slovním spojením výrazu autodíly a slovní hříčkou nebo zkratkou se jménem zainteresované osoby je pro komunikaci se zákazníky příznivou volbou. Takový název na jedné straně totiž komunikuje předmět prodeje, kterým se firma nebo značka zabývá (tzn. prodej náhradních dílů pro auta), na druhé straně je při tvorbě názvu větší variabilita výsledků a větší možnost název přizpůsobit dobrému porozumění firmě nebo značce.

Příklad užití zkratky slovní hrátky se jménem jednatele/majitele/zakladatele v názvu obchodní firmy nebo značky prodávající autodíly: 

 • Voton.cz autodíly je název značky patřící českobudějovické obchodní společnosti Voton trade, která se zabývá prodejem autodílů. Název Voton vznikl slovní hříčkou ze začátečních písmen jména majitele a jednatele firmy Ondřeje Votavy.
 • Auto díly DarTom je název obchodní firmy z Brna, jejímž jednatelem a zakladatelem je Dariusz Bogdan Tomczyk. Název obsahující DarTom vznikl slovní hříčkou z počátečních písmen jmen Dar-iusz Tom-czyk.
 

Výhody a nevýhody názvu obchodní firmy nebo značky obsahující autodíly + zkratku nebo slovní hrátku se jménem jednatele, majitele nebo zakladatele firmy

Výhodou označení obchodníka s autodíly zkratkou nebo slovní hrátkou se jménem jednatele, majitele nebo zakladatele firmy je možnost zvolit si název dobře zapamatovatelný zákazníky, a to jak díky použití dostatečně odlišného názvu oproti stávající konkurenci v oblasti auto-moto, tak díky možnosti využít hravost jazyka k tomu, aby se název dal snadno vyslovit i zapamatovat. 

Příkladem užití dobré odlišitelnosti a zapamatovatelnosti názvu je značka Voton.cz autodíly. Užití výrazu autodíly spolu s užitím národní domény prvního řádu ve značce firmy komunikuje směrem k zákazníkům, že jde o e-shop prodávající autodíly. Slovo Voton připomíná příjmení a evokuje podobný pocit, jako bylo zmíněno výše - tradiční označování obchodů a provozoven jako “u Votona” nebo “u Votonů”. Jméno Voton je zvoleno vhodně - podle statistiky Českého statistického úřadu v ČR nikdo příjmení Voton neužívá. Voton je ve skutečnosti přezdívka konkrétní osoby - pojmenování vzniklo slovní hříčkou ze jména zakladatele, majitele a jednatele firmy Vot-ava On-dřej. Díky přezdívce Voton užité v názvu značky Voton.cz autodíly vzniklo jednoznačné a s nikým jiným nezaměnitelné pojmenování.

Příkladem podobného postupu tvorby názvu obchodní firmy s výsledkem, který je na rozdíl od Voton.cz autodíly méně jednoznačný, je název Autodíly AutoRykl. Jde o název obchodní firmy z Bohumína, jejímiž zakladateli a jednateli jsou Pavel Ryška a Jiří Klich. Označení Autorykl vzniklo složením výrazu auto s prvními dvěma písmeny jména Ryška a prvními dvěma písmeny jména Klich. Matoucí ale je počet osob žijících v České republice pod jménem Rykl. K 1.1.2017 žilo v ČR 105 osob s příjmením Rykl, nicméně nikdo z nich nežil v oblasti Ostravska, ze které obchodní společnost pochází. 

Nevýhodou označení prodejce autodílů zkratkou nebo slovní hrátkou se jménem jednatele, majitele nebo zakladatele firmy je dostatečná nepromyšlenost při vymýšlení takového označení, která vede k nejednoznačnosti nebo ke špatné srozumitelnosti názvu. 

 
Případ zaměnitelnosti názvu Autodíly PEMA s jinými obchodními subjekty

Název Autodíly PEMA vznikl ze slovní hříčky křestních jmen zakladatelů ostravské firmy - Petr Hruboň a Martin Frič v roce 2007. Firem, které výraz PEMA ve svém názvu používají, je více, což může být zdrojem nedorozumění. V České republice k 27.9.2023 působí 5 firem, které mají výraz PEMA ve svém názvu a zároveň buď sídlí v Moravskoslezském kraji, nebo jejich předmět podnikání souvisí s prodejem a automotive odvětvím - PEMA GROUP, PEMA CAR, Pema Automotive, P E M A resp. PEMA VELKOOBCHOD, Autodíly PEMA.

 • PEMA GROUP je obchodní název ostravské společnosti založené v roce 2007. Hlavním oborem jejího podnikání je stavitelství.
 • PEMA CAR je obchodní název společnosti z Těrlicka na Ostravsku založené v roce 2003. Hlavním oborem jejího podnikání je obchodování s motorovými vozidly.
 • Pema Automotive je obchodní název společnosti z Jenišova založené v roce 2006. Hlavním oborem jejího podnikání je obchod s motorovými vozidly a opravy silničních vozidel.
 • P E M A je obchodní název společnosti z Liberce. Firma PEMA byla založena roku 1992, později v roce 2011 byla přejmenována na PEMA VELKOOBCHOD. Hlavním oborem jejího podnikání je velkoobchod.
 • Autodíly PEMA je obchodní název firmy z Ostravska založené v roce 2007. Hlavním oborem jejího podnikání je obchodování se zbožím v oblasti auto-moto.
 
Případ zaměnitelnosti názvu MLparts s jinými obchodními subjekty

Značka prodejce s autodíly MLparts byla vytvořena spojením iniciálů zakladatele firmy (Martin Loukota) a doplněna anglickým výrazem parts (v češtině díly). Volba anglicky znějícího pojmenování MLparts je užita ve jménu dvou obchodních firem z Rajhradu patřící podle Obchodního rejstříku ČR stejnému majiteli - MLPARTS czech (firma založená 2017) a MLPARTS support (firma založená 2022). 

Zapamatovatelnost písmenné zkratky ML ve spojení s dalšími výrazy v názvu obchodních firem využilo ale obchodních společností více. V Obchodním rejstříku ČR je uvedeno kromě výše zmíněných ještě 8 obchodních společností, v jejichž názvu je uvedena výraz ML nebo M.L. a zároveň sídlí v Jihomoravském kraji nebo se pohybují v oblasti prodeje zboží a služeb v automobilové oblasti: M.L. společnost s ručením omezeným, ML autotrans, ML AUTO, ML Schmierstoffe, ML Components, ML Compet, ML maziva, ML Star. 

 • M.L. je obchodní název společnosti s ručením omezeným z Čimice u Prahy, která byla založena v roce 1995 a jejíž podnikatelskou náplní je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
 • ML autotrans je obchodní název společnosti z Brna, která byla založena v roce 2017 Martinem Lukáčem. Hlavním oborem jejího podnikání je prodej nástaveb, doplňků a přípravků pro speciální přepravu.
 • ML AUTO je obchodní název firmy z Velké Hleďsebe založené v roce 2005 dvojicí podnikatelů Marie Nová a Ladislav Henzl. Hlavním oborem jejího podnikání jsou opravy motorových vozidel.
 • ML Schmierstoffe je obchodní název pražské firmy, kterou založil Michal Lošonský v roce 2010. Hlavním oborem jejího podnikání je prodej, servis a poradenství v oblasti olejů a maziv. 
 • ML Components je obchodní název firmy z Humpolce. Původně byla firma založena v roce 1998 s názvem ALO Component, na ML Components byla přejmenována v roce 2011. Předmětem jejího podnikání je distribuce elektronických komponentů. 
 • ML maziva je obchodní název firmy ze Dvora Králového nad Labem. Byla založena v roce 2016 a hlavním předmětem jejího podnikání je prodej olejů a maziv.
 • ML Star je obchodní název brněnské firmy založené v roce 2012, jejíž hlavní podnikatelská náplň je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

Co mají společného MLautotrans a MLparts czech?

Subjekty skrývající se pod obchodním názvem MLautotrans a MLparts czech mají pět společných rysů. 

 1. Společnost MLautotrans i MLparts czech shodně působí v Brně, tedy v Jihomoravském kraji.
 2. Společnost MLautotrans i MLparts czech byly shodně založeny v roce 2017.
 3. Společnost MLautotrans i MLparts czech shodně působí na trhu automotive.
 4. Společnost MLautotrans i MLparts czech mají shodně název, který vznikl ze spojení iniciálů zakladatele firmy (ML) a z obecného výrazu (autotrans a parts).
 5. Společnost MLautotrans i MLparts czech je shodně zastoupena jednatelem-zakladatelem s křestním jménem Martin.
 
Jaký je rozdíl mezi společností ML auto a značkou ML auto?

Název společnosti ML auto není totéž co název značky ML auto. 

Společnost ML auto je autoservis z Velké Hleďsebe. Společnost ML auto byla založena v roce 2005. 

Pod značkou ML auto je v Litvínovicích u Českých Budějovic od roku 2004 provozován autobazar. Provozovatelem není právnická osoba uvedená v Obchodním rejstříku ČR.

 

Název obchodní firmy obsahuje autodíly + označení místní příslušnosti firmy 

Obchodní jméno firmy nebo značky ve formě spojení výrazu autodíly a výrazu označujícím lokalitu, ve které firma nebo značka působí, je možným způsobem, jak název komunikovat jak obor činnosti firmy, tak místní příslušnost.

Pojmenování obchodní firmy nebo značky kombinací výrazu autodíly a označením lokality, kde firma nebo značka působí, může být trojího druhu:

 1. Pojmenování firmy nebo značky je složeno z kombinace autodíly + celý název lokality, ve které působí - například Autodíly České Budějovice
 2. Pojmenování firmy nebo značky je složeno z kombinace autodíly + zkratka názvu lokality, ve které působí - například Autodíly ČB
 3. Pojmenování firmy nebo značky je složeno z kombinace autodíly + zkratka ve formě národní domény oblasti, ve které působí - například Voton.cz autodíly. 
Příklad užití odkazu na místní označení v názvu obchodní firmy nebo značky prodávající autodíly: AUTODÍLY - HK, Autodíly Ostrava-Jih, AUTODÍLY ROUDNICE, Autodíly na Polské, Autodíly Bosonohy, AUTODÍLY KV, AutodílyUO
 • AUTODÍLY - HK je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Hradci Králové. Zkratka HK je zkratkou města Hradce Králového, ve kterém firma Autodíly - HK působí.
 • AUTODÍLY KV je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Karlových Varech. Zkratka KV je zkratkou města Karlovy Vary, ve kterém firma Autodíly KV působí.
 • AutodílyUO - je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Ústí nad Orlicí. Zkratka UO je zkratkou města Ústí nad Orlicí, ve kterém firma AutodílyUO působí.
 • Autodíly Ostrava-Jih je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Ostravě-Jih. 
 • Autodíly Roudnice je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Roudnici nad Labem. 
 • Autodíly Bosonohy je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v brněnské čtvrti Bosonohy. 
 

Výhody a nevýhody názvu obchodní firmy nebo značky obsahující autodíly + označení místní příslušnosti firmy

Výhodou označení obchodníka s autodíly výrazem odkazujícím na místní příslušnost firmy je komunikace lokalizace obchodu a prodeje směrem k zákazníkům. Zapamatovatelnost názvu obsahujícího místo prodeje je pro zákazníka dobrá. Zároveň si dokáže dobře představit místo, ve kterém se nachází provozovna firmy nebo značky a prodejce autodílů si tak asociovat s konkrétním místem.

Příkladem takového použití místní příslušnosti v názvu firmy je obchodní společnost Autodíly v Krči, která má sídlo v Krči.

Nevýhodou označení prodejce autodílů výrazem odkazujícím na místní příslušnost firmy je domnělá omezenost okruhu prodeje na konkrétní místo, i když v realitě může firma nebo značka působit ve větší oblasti.

Příkladem je firma Autodíly na Polské. Autodíly na Polské je obchodní název společnosti, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Trutnově, se sídlem v ulici Polská. Lokalita, ve které působí, není ale omezena jen na ulici Polskou, ale na celé Trutnovsko. 

Další nevýhodou je možná zaměnitelnost názvů firem, které působí ve shodné lokalitě. Odlišitelnost takových názvů je pro zákazníka velmi obtížná. Příkladem jsou firmy Autodíly Soběslav a Autodíly Soběslav Plus.

 
Jaký je rozdíl mezi Autodíly Soběslav a Autodíly Soběslav Plus?

Autodíly Soběslav a Autodíly Soběslav Plus je označení dvou odlišných obchodních společností působících v Soběslavi. Firma Autodíly Soběslav byla založena v roce 2013 Lubomírem Novákem. Firma Autodíly Soběslav Plus byla založena v roce 2015 Romanem Chatrným. 

 
Jaký je rozdíl mezi Autodíly CZ, Autodíly ČR a Autodíly ČB?

Rozdíl mezi Autodíly CZ, Autodíly ČR a Autodíly ČB spočívá v označení lokality, ve které firma působí nebo ve které sídlí. Označení Autodíly CZ v názvu firmy nebo značky komunikuje, že jde o subjekt zabývající se obchodem s autodíly a zároveň jde o subjekt pohybující se na českém internetu. Označení Autodíly ČR v názvu firmy nebo značky komunikuje, že jde o subjekt zabývající se obchodem s autodíly a zároveň jde o subjekt pohybující se v lokalitě České republiky. Označení Autodíly ČB v názvu firmy nebo značky komunikuje, že jde o subjekt zabývající se obchodem s autodíly a zároveň jde o subjekt pohybující se v lokalitě Českobudějovicka.

 

Název obchodní firmy obsahuje autodíly + označení nezávislé na osobách a lokalizaci

Pokud obchodní jméno firmy nebo značky neobsahuje ve spojení s výrazem autodíly a jméno nebo lokalitu, jak bylo uvedeno výše, je možným způsobem, jak takovou firmu nebo značku pojmenovat, využití jiného výrazu ve spojení se slovem autodíly.

Příklad užití jiného spojení s autodíly (nezávislého na osobách a lokalizaci) v označení obchodní firmy nebo značky prodávající autodíly: AUTO DÍLY PROGRES, coraHB autodíly, Autodíly ALL Auto, AUTODÍLY METEOR, Autodíly Garáž, AUTODÍLY PROFI, AUTODÍLY BEMAR, Autodíly-BEAS

 • AUTO DÍLY PROGRES je název obchodní firmy z Ostravy založené v roce 1992 Petrem Dordou. Název obsahující výraz progres evokuje progresivní přístup firmy k podnikání v obchodu s autodíly. 
 • CoraHB autodíly je název obchodní firmy z Prahy založené v roce 2014 Martinem Kochem a Jaroslavem Pravcem. Název obsahující výraz coraHB zkratkou HB odkazuje na místo vzniku značky - Havlíčkův Brod. Pod značkou coraHB jsou autodíly prodávány od roku 2003, obchodní společnost totožného jména byla podle Obchodního rejstříku ČR založena v roce 2014 změnou názvu původní společnosti PROFIcora založené v roce 2013.
 • Autodíly ALL Auto je název obchodní firmy z Prahy založené dvojicí Petr Franěk a Daniel Prokop. Obchodní společnost byla založena v roce 2007 pod jménem Autodíly Auto Krásný, o rok později byla přejmenována na Autodíly ALL Auto. Název obsahující výraz ALL auto evokuje šíři sortimentu obchodu s autodíly. 
 • AUTODÍLY METEOR je název obchodní firmy z Třebíče založené Martinem Rigó v roce 2004 pod názvem METEOSPORT, v roce 2010 přejmenované nejprve na RIOBCHOD a pak později v roce 2010 přejmenované na AUTODÍLY METEOR. Název obsahující výraz meteor neevokuje žádnou vlastnost podnikání nebo obchodu s autodíly - spojení výrazu se slovem autodíly je tak čistě arbitrární. 
 • Autodíly Garáž je název obchodní firmy z Prostějova založené v roce 2016 Antonínem Černým a Petrem Hájkem. Název obsahující výraz garáž odpovídá propojení prodeje náhradních dílů s místem, kde jsou autodíly montovány koncovými zákazníky do jejich vozidel. 
 • Autodíly Lithium je značka prodejce autodílů z Kyselky se zaměřením na prodej brzd, zapalovacích a žhavicích svíček. Název značky obsahuje výraz autodíly ve spojení s výrazem lithium. V tomto případě nejde o označení souvislosti prodeje autodílů se stejnojmenným chemickým prvkem, ale s matečnou společností Lithium, pod kterou byla značka provozována. 
 

Výhody a nevýhody názvu obchodní firmy nebo značky obsahující autodíly + označení nezávislé na osobách a lokalizaci

Výhodou označení obchodníka s autodíly nezávisle na osobách nebo lokalizaci umožňuje použít nekonečně velkou řadu možností pojmenování - od slov, která významově souvisejí s prodejem autodílů nebo provozem automobilů, přes slova která významově souvisejí s komunikací filozofie prodeje směrem k zákazníkům, až po neologismy, jejichž význam nemusí být zřejmý. 

Nevýhodou označení prodejce autodílů nezávisle na osobách nebo lokalizaci je snadné sklouznutí k výběru názvu firmy nebo značky, který nebude dobře zapamatovatelný, bude zaměnitelný s jiným názvem nebo nebude jednoznačně přiřaditelný k oboru podnikání.  

 
Případ zaměnitelnosti názvů Autodíly Profi, Profidíly, Proficar - autodíly a ProfiAuto

Zkrácený tvar slova profesionalita nebo profesionální ve znění PROFI je ve spojení s výrazy auto, díly nebo autodíly způsobem, jak marketingově komunikovat výši standardu prodeje a nabídky obchodní společnosti nebo značky, která takový název používá. V českém prostředí se ale v segmentu prodeje autodílů pohybují čtyři společnosti a značky s názvem, který tento výraz obsahuje - Autodíly Profi, Profidíly, Proficar - autodíly a ProfiAuto. To má za následek snadnou zaměnitelnost a nepřehlednost volby správního subjektu. 

 • AUTODÍLY PROFI je název obchodní firmy založené v roce 2006 ve Zlíně (nyní se sídlem v Praze) trojicí zakladatelů Hrbáček, Krajča, Chovančík. 
 • Profidíly je název obchodní firmy z Brna. Společnost byla založena v roce 2008 pod názvem PRACHÁRNA onlineprodej, název Profidíly nese od roku 2014. 
 • Proficar-autodíly je název obchodní společnosti z Vysokého Mýta prodávající náhradní díly pod značkou Proficar. Byla založena manželi Balcarovými v roce 2010.
 • ProfiAuto je název polské značky sítě autoservisů a prodejců autodílů, která omezeně sdružuje pod touto značkou i některé české autoservisy a prodejce.

Spojení výrazů profi a auto dále využívá ve svém názvu celá řada dalších obchodních společností. Následující příklady takových názvů firem z Obchodního rejstříku ČR: ProfiAuto Bedáň (autoservis z Nivy založený v roce 2012), PROFIAUTO - MZU (autobazar z Uničova založený v roce 2006), AutoProfi (autosalon Mitsubishi z Českých Budějovic založený v roce 1992), AUTOPROFI CZ (prodejna zboží z Liberce založená v roce 2013), PROFI AUTO SERVIS (autoservis z Říčan založený v roce 2011), PROFI AUTO FIEDLER (autoservis z České Bělé založený v roce 2022) a jiné. 

 
Případ zaměnitelnosti názvů Autodíly rychle a Autodíly express

Názvy obchodních firem Autodíly rychle a Autodíly express komunikují směrem k potenciálním zákazníkům výrazem rychle a express rychlost nákupu autodílů v jejich prodejnách. Vzhledem k významové shodě výrazů rychle a express dochází k zaměnitelnosti obou názvů a špatné zapamatovatelnosti rozdílů mezi oběma názvy. 

Jaký je rozdíl mezi Autodíly rychle a Autodíly express?

Autodíly rychle je název obchodní společnosti prodávající autodíly v Havířově. Firma byla založena v roce 1999 pod názvem Tomkar autodíly (název Tomkar je zkratkou prvních písmen křestních jmen zakladatelů firmy Tomáše Malyšky a Karla Klapucha). V roce 2010 byla společnost přejmenována na Sien Tomkar. V roce 2016 byla dále přejmenována na Autodíly rychle. Autodíly prodává pod značkou ADR - Automotive.

Autodíly express je název obchodní společnosti prodávající autodíly v Klecanech u Prahy. Společnost byla založena v roce 2011 Kristýnou Šimkovou a Vladimírem Srstkou. 

 

Název obchodní firmy obsahuje pouze výraz autodíly 

Specifickým případem pojmenování obchodní společnosti prodávající autodíly s názvem nezávislým na osobách a lokalizaci je takový název, který obsahuje pouze variace výrazu autodíly

Výhodou označení obchodníka s autodíly pouze variantou výrazu autodíly je jednoznačnost a přímočarost pojmenování. 

Nevýhodou označení prodejce autodílů pouze variantou výrazu autodíly je snadná zaměnitelnost s jakýmkoliv jiným názvem obsahujícím výraz autodíly, protože toto slovo označuje obecnou entitu a nijak ji dále neodlišuje od ostatních. 

Příkladem z Obchodního rejstříku ČR je název Auto-díl, Autodíly nebo z Živnostenského rejstříku ČR provozovatel značky Autodilycz.cz. 

 • Název obchodní společnost Auto-díl patří pražské firmě založení v roce 2001 Miroslavem Maškem. 
 • Název obchodní společnosti Autodíly patří unhošťské firmě založené v roce 1992 Pavlem Havelcem a Jaroslavem Chvojkou. 
 • Autodilycz.cz je název obchodní značky, která patří podnikateli Václavu Škanderovi. Pod touto značkou prodává autodíly v Českém Těšíně a na internetu. 
 

Jaký je rozdíl mezi Autopart a Autoparts?

Autopart je potenciální název značky obchodu s autodíly založený na anglickém překladu českého výrazu autodíl. V minulosti značka patřila pražské akciové společnosti PART CZ, která pod značkou Autopart provozovala v letech 1997-2002 motoristický virtuální magazín. Značku Autopart následně využívala společnost PART agency k provozování on-line mutace čtrnáctideníku Auto–moto speciál. V současné době značku Autopart Battery používá výrobce autobaterií z Polska.

Autoparts je název obchodní společnosti založené v roce 2002 v Praze Petrou Malou. Firma se specializuje na velkoobchodní prodej náhradních dílů na vozy značky Škoda. Název společnosti je anglickým výrazem pro autodíly.

 

Název obchodní firmy prodávající autodíly neobsahuje výraz autodíly 

V Obchodním rejstříku ČR jsou zaregistrovány desítky obchodních společností, které se zabývají prodejem náhradních dílů, ale ani jejich název. ani název značky, pod kterou autodíly prodávají, neobsahuje výraz autodíly. Takový název může být významově zcela arbitrárně provázán s výrazy souvisejícími s prodejem autodílů, nebo může mít alespoň částečný významový vztah s automotive odvětvím - například názvy obsahující výrazy auto, automotive, tuning, garáž apod.

Příkladem názvů, který si udržuje alespoň částečný významový vztah k oboru podnikání v automotive jsou tyto názvy: BENET AUTOMOTIVE, Auto VP, AUTO-LZ, Autosoučástky Bernard, Autosport Slezská, Dilyfiatov.cz.

 • BENET AUTOMOTIVE je název obchodní společnosti, pod kterou se firma zabývala výrobou a velkoobchodním prodejem autodílů v letech 2008-2021, což je reflektováno v názvu výrazem automotive. Firma byla založena Josefem Zajíčkem a Radkem Schönem v roce 2000 pod názvem Benet Tuning. V roce 2002 změnila svůj název na Autotest-cz, pod kterým figurovala na automotive trhu až do roku 2008, kdy byla přejmenována na Benet Automotive. V roce 2021 byla společnost transformována a převedena pod název Teijin Automotive Technologies Czech. 
 • Auto VP je název obchodní společnosti založené v roce 2007 v Českých Budějovicích trojicí podnikatelů - Filipem Hejdou, Pavlem Churanem a Pavlem Jírou. Společnost Auto VP se prodeji náhradních dílů. Později přešla k provozování autoservisu v Českých Budějovicích. Částečný významový vztah k oboru podnikání v automotive si společnost zajistila výrazem auto v názvu. Zkratka VP nemá vztah k podnikatelům ani místu podnikání.
 • AUTO-LZ je název obchodní společnosti založené v roce 2018 v Kozlovicích. Služby a prodej v oblasti automobilového průmyslu je z názvu zřejmý ve výrazu auto. Zkratka LP je složena z iniciálu zakladatele a jednatele společnosti Lukáše Zemana.
 • Autosoučástky Bernard je název značky, pod kterou jsou prodávány autodíly v Hradci Králové. Značka Autosoučástky Bernard vznikla v roce 1990 díky podnikateli Jaromíru Bernardovi, po kterém je pojmenována. Výraz autosoučástky je alternativním označením pro náhradní díly pro auta, významový vztah k oboru podnikání je plně zachován.    
 • Autosport Slezská je název značky, pod kterou byly prodávány náhradní díly na auta a doplňky a autopříslušenství v Praze. Pojmenování je složeno z výrazu autosport, který je významově vztažen k automotive oblasti a odkazuje na automobilový sport, a z výrazu Slezská, který označuje konkrétní ulici, ve které byla prodejna při svém vzniku provozována. 
 • Dilyfiatov.cz je značka ostravské prodejny autodílů provozované Ivo Tkáčem od roku 1999 jako pobočka hulínské firmy ADH servis. Název značky komunikuje směrem k zákazníkům, že předmětem podnikání značky je obchodování s náhradními díly na vozy Fiat.
 

Jaká je rozdíl mezi autoshop24 a automobilovedily24?

Autoshop24 je název značky českého e-shopu s autodíly z Pardubic, kterou založil v roce 2011 Aleš Krejčík a provozoval ji na stejnojmenné webové adrese. Název značky obsahuje výraz autoshop, což je neologismus významově sdělující, že jde o e-shop s potřebami pro automobily, a výraz 24, který evokuje u příjemců sdělení, že e-shop s díly na automobily funguje nepřetržitě, 24 hodin denně. 

Automobilovedily24 je značka e-shopu s autodíly německého provozovatele AUTODOC SE. Na rozdíl od Autoshop24 je e-shop automobilovedily24 součástí nadnárodní společnosti, která internetový obchod provozuje jako jeden z národních mutací domovského obchodu autodoc.de.

 

Jaký je rozdíl mezi Autodíly Mrázek, Autodíly Mrazík a Autodíly Mrozek?

Rozdíl v pojmenování prodejců náhradních dílů na auta, které je složeno z výrazu autodíly a z výrazů Mrázek, Mrazík nebo Mrozek, spočívá typu objektu označení a v tom, jakou entitu toto jméno označuje. 

Autodíly Mrázek je obchodní název společnosti ze Štibořic, která se zabývá prodejem autodílů a působí v Jihomoravském kraji. Výraz Mrázek odkazuje na příjmení majitele a jednatele firmy - Michala Mrázka.

Autodíly Mrazík (nebo také AutoMrazík) je název značky, pod kterou společnost Autodíly Mrázek prodává zboží na e-shopu. Korespondenční adresa e-shopu Autodílů Mrazík je v Brně.

Autodíly Mrozek je názvem, který může označovat dva podnikatelské subjekty. Pod tímto názvem lze označit jak firmu MROauto autodíly podle Mrozka, tak firmu fyzické osoby Wiesława Mrozka. 

 • MROauto autodíly je pak název obchodní firmy, která se zabývá autoservisem v Bohumíně a prodejem autodílů v Ostravě a Bohumíně, s pobočkami v Ostravě a v Havířově. Název MROauto autodíly vznikl složením slova autodíly se zkratkou příjmení jednatele firmy Tomáše Mrozka a výrazu auto. 
 • Podnikatel Wiesław Mrozek je distributorem náhradních dílů na vozy Škoda. Název Mrozek autodíly odpovídá možnému označení obchodní značky tohoto podnikatele.

Zaměnitelnost obou ekonomických subjektů zaměřených na prodej autodílů je podpořena kumulací osob s příjmením Mrozek, které je polského původu, v lokalitách kolem Třince, Havířova a Českého Těšína, tedy v lokalitách, které jsou obsluhovány oběma podnikatelskými subjekty. A to i přes to, že ze statistiky ČSÚ vyplývá, že v České republice žije pouze 86 osob s příjmením Mrozek.

 

Zaměnitelnost příjmení Mrázek, Mrazík a Mrozek

Příjmení Mrázek, Mrazík a Mrozek je velmi snadno zaměnitelné ze dvou důvodů:

 1. Všechna tři příjmení jsou si lexikálně velmi podobná, protože jsou od sebe odlišeny pouze rozdílnými samohláskami. 
 2. Všechna tři příjmení významově souvisejí se slovem mráz nebo toto slovo evokují.

V České republice žije podle ČSÚ celkem 3 469 lidí s příjmením Mrázek. Největší koncentrace osob s příjmením Mrázek je ve Voticích, Sedlčanech a v Novém Městě na Moravě.

V České republice žije podle ČSÚ celkem 64 lidí s příjmením Mrazík. Největší koncentrace osob s příjmením Mrazík je ve Uherském Hradišti, v Praze a v Prostějově.

V České republice žije podle ČSÚ celkem 86 lidí s příjmením Mrozek. Největší koncentrace osob s příjmením Mrozek je v Třinci, Havířově a Českém Těšíně.


 
Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.